Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 30 kwietnia 2020

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości ws. odmrażania gospodarki

  |   Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości poświęcone kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości poświęcone kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości poświęcone kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii

Wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcona była kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii.

 

Rada ds. Przedsiębiorczości stoi na stanowisku, iż konieczne jest rozpoczęcie dyskusji na temat modelu funkcjonowania gospodarki po pandemii. Przedsiębiorstwa wciąż borykają się ze skutkami zamknięcia gospodarki i brakiem płynności, ale oprócz działań związanych ze stabilizowaniem kryzysu istotne jest określenie działania gospodarki w perspektywie kolejnych miesięcy i lat, zakładając różne scenariusze rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

Tematem posiedzenia były nie tylko kolejne kierunki odmrażania gospodarki, ale również ocena zgłaszanych obecnie propozycji i efektów wcześniejszych regulacji antykryzysowych. Wkraczając w kolejny etap walki z kryzysem wywołanym wirusem SARS-CoV-2, konieczne jest monitorowanie wprowadzonych już rozwiązań pomocowych i odpowiednie reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Poleć znajomemu