Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 lipca 2019

„Śniadanie w Belwederze” o sytuacji na rynku pracy

  |   Cykl spotkań „Śniadanie w Belwederze. Jak ożywić Przedsiębiorczość w Polsce” został zainicjowany przez Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Prezydent podczas „Śniadania w Belwederze” poświęconego sytuacji na rynku pracy. Pierwsze spotkanie w tej formule poświęcone było sytuacji na rynku pracy. Pierwsze spotkanie w tej formule poświęcone było sytuacji na rynku pracy.

Problemy na rynku pracy były tematem pierwszego z cyklu spotkań biznesowych pn. „Śniadania w Belwederze”, zainicjowanych przez Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Celem tych spotkań jest podjęcie działań zmierzających do ożywienia przedsiębiorczości, poprzez identyfikowanie problemów i ich uwarunkowań, wypracowywanie analiz i szukanie sposobów przezwyciężenia barier oraz budowanie dobrego otoczenia do prowadzenia działalności w Polsce.
 

– Zmiany zachodzące na rynku pracy, które są wynikiem m.in. najniższego od 28 lat bezrobocia wynoszącego 5,3 procent oraz ujemnego bilansu rocznego pomiędzy osobami wchodzącymi na rynek pracy i przechodzącymi na emeryturę, powodują konieczność otwarcia się na inne rynki, ale również przedstawienia atrakcyjnej oferty powrotu Polakom z zagranicy – mówił podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda.
 

 

Dyskusja prowadzona była w szerokim gronie ekspertów, wśród których znaleźli się przedstawiciele rządu na co dzień zajmujący się m.in. zmianami otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce, problematyką rynku pracy oraz edukacji ekonomicznej, członkowie nowo powołanej Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego.
 

 

– Z wielką uwagą pragnę wsłuchać się w opinie uczestników dzisiejszego spotkania, traktując je w istotnym wymiarze jako głos całego środowiska biznesowego. Ten głos ma olbrzymie znaczenie i powinien być wnikliwie rozpatrzony – zaznaczył podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda.

Poleć znajomemu