Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 maja 2021

Dyskusja nad programem promocji międzynarodowej współpracy gospodarczej

Opracowanie projektu programu promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy było tematem przewodnim kolejnej wideokonferencji Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

 

Jednym z głównych celów programu jest zwiększenie wartości współpracy bilateralnej w kolejnych latach poprzez poprawę wizerunku polskich firm i produktów, która byłaby oparta na wspólnocie interesów.

 

Członkowie Rady kontynuowali również zapoczątkowane na poprzednim posiedzeniu rozmowy dotyczące wzmacniania działań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży.
 

Poleć znajomemu