Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Prezes Zarządu PZU S.A.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 

 

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. Radca prawny, jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.


Pełni funkcję członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., a następnie członka Zarządu PZU S.A. i PZU Życie S.A. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., a także Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. Była p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej, zastępcą dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE), doradcą Ministra Finansów. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.


Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP.

Poleć znajomemu