Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr hab. Julita Wasilczuk

Prof. Politechniki Gdańskiej – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego.


W latach 1987 – 1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii).


Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.


Od 2006 roku kierownik zakładu Przedsiębiorczości,  w ramach katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Współzałożycielka Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, a od 2013 roku jej kierownik.


Od roku 2009 roku profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej.


W latach 2010 – 2012 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.


Od roku 2011 ekspert programowy i ekspert do spraw jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Ekspert dydaktyczny i naukowy w projektach krajowych dotyczących między innymi uznawalności kształcenia,  wsparcia MSP oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.


Przewodnicząca rady naukowej międzynarodowej konferencji ENTIME organizowanej na wydziale zarządzania. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: USASBE (w latach 2007–2008), od 2015 roku: European Council of Small Business i International Council of Small Business, gdzie pełni funkcję vice prezydenta na Polskę.


Członek redakcji naukowych czasopism krajowych i zagranicznych oraz rad i komitetów naukowych konferencji. Członek założyciel Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Naukowej.

 

Przez trzy kadencje członek zarządu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej na Pomorzu.

 

Poleć znajomemu