Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Od 20 lat jest badaczem przedsiębiorczości i ekspertem w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2001 roku został asystentem, a następnie adiunktem w tamtejszej Katedrze Przedsiębiorczości.

 

W 2011 roku współtworzył z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości polski zespół w ramach Globalnego Monitora Przedsiębiorczości, największego i najbardziej prestiżowego projektu badania przedsiębiorczości na świecie. Wyniki projektu już od 10 lat pozwalają na ocenę warunków i stanu przedsiębiorczości w Polsce i stanowią podstawę tworzenia rozwiązań prawnych w tym zakresie.

 

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2013 roku, został w 2015 roku profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Jest autorem ponad 150 prac naukowych. Kierował kilkoma projektami badawczymi w zakresie przedsiębiorczości finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, a także Narodowe Centrum Nauki.

 

Obok pracy naukowej angażuje się również w działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach różnych projektów i aktywności wspierał około 200 przedsiębiorców na wczesnym etapie ich działalności oraz doradzał właścicielom firm i prowadził dla nich szkolenia, a także zasiadał w zarządzie firmy w branży IT. W latach 2018-2021 stypendysta Marii Skłodowskiej-Curie w King’s College London, gdzie prowadził badania nad efektywnością i dobrostanem przedsiębiorców i członków ich rodzin, współkierował globalnym projektem badania małych i średnich firm w czasie pandemii COVID-19 oraz tworzył opracowania dla brytyjskiej Izby Lordów w zakresie działań zmierzających do ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu.

 

 

 

Poleć znajomemu