Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Przemysław Zbierowski

Dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE – Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Od 20 lat jest badaczem przedsiębiorczości i ekspertem w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2001 roku został asystentem, a następnie adiunktem w tamtejszej Katedrze Przedsiębiorczości. W roku 2011 współtworzył z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości polski zespół w ramach Globalnego Monitora Przedsiębiorczości, największego i najbardziej prestiżowego projektu badania przedsiębiorczości na świecie.

 

Wyniki projektu już od 10 lat pozwalają na ocenę warunków i stanu przedsiębiorczości w Polsce i stanowią podstawę tworzenia rozwiązań prawnych w tym zakresie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w roku 2013 został profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w roku 2015. Jest autorem ponad 150 prac naukowych, kierował również kilkoma projektami badawczymi w zakresie przedsiębiorczości finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, a także Narodowe Centrum Nauki.

 

Obok pracy naukowej angażuje się również w działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach różnych projektów i aktywności wspierał około 200 przedsiębiorców na wczesnym etapie ich działalności oraz doradzał właścicielom firm i prowadził dla nich szkolenia, a także zasiadał w zarządzie firmy w branży IT. W latach 2018-2021 był stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie w King’s College London, gdzie prowadził badania nad efektywnością i dobrostanem przedsiębiorców i członków ich rodzin, współkierował globalnym projektem badania małych i średnich firm w czasie pandemii COVID-19 oraz tworzył opracowania dla brytyjskiej Izby Lordów w zakresie działań zmierzających do ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu.

 

Poleć znajomemu