Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Przewodniczący Kolegium Zarządzania, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Wojciech Dyduch (ur. w Krakowie w 1974 roku) jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej. Był prodziekanem ds. dydaktyki, prorektorem ds. edukacji, prodziekanem ds. rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Obecnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członka Rady Doskonałości Naukowej. Jest Przewodniczącym Kolegium Zarządzania i Kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej.

Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

Poleć znajomemu