Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Przewodniczący Kolegium Zarządzania oraz Kierownik Katedry Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wcześniej na uczelni pełnił funkcje  prodziekana ds. dydaktyki i rozwoju oraz prorektora ds. edukacji i współpracy międzynarodowej.


Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Doskonałości Naukowej.


Prof. Wojciech Dyduch (ur. w Krakowie w 1974 roku) jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej. Prowadzi badania dotyczące tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości, a także wpływu decyzji menedżerskich podejmowanych w czasie koronawirusa na przetrwanie organizacji.


Hobbystycznie pasjonuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

Poleć znajomemu