przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 4 grudnia 2017

Referendalne spotkanie we Wrocławiu z udziałem Marszałka Seniora Sejmu Rzeczypospolitej

  |   Referendalne spotkanie we Wrocławiu Referendalne spotkanie we Wrocławiu Referendalne spotkanie we Wrocławiu Referendalne spotkanie we Wrocławiu Referendalne spotkanie we Wrocławiu. Konferencja prasowa.(fot. Andrzej Adamek) Referendalne spotkanie we Wrocławiu. Konferencja prasowa. (fot. Andrzej Adamek)

Dolnośląska otwarta debata ws. referendum konsultacyjnego odbyła się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 4 grudnia 2017 roku. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z nauką i oświatą oraz ich związku z ustawą zasadniczą, stąd też jego wiodący temat to: „Prawo do nauki – system edukacji według nowoczesnej konstytucji”.

 

W panelu eksperckim uczestniczyli: Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji, a także dr Kornela Morawiecki, poseł na Sejm RP, Marszałek Senior Sejmu Rzeczypospolitej oraz prof. Dariusz Dudek, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Minister Paweł Mucha, powiedział że w odróżnieniu od autorów aktualnie obowiązującej Konstytucji z 1997 roku, Prezydent Rzeczypospolitej chciałby obywatelskiego procesu tworzenia ustawy zasadniczej. Elementem tego procesu są otwarte debaty publiczne, organizowane w stolicach województw. Minister zwracał uwagę na blankietowość wielu zapisów konstytucyjnych. Wskazywał na potrzebę określenia katalogu spraw istotnych dla społeczeństwa, które nie będą mogły podlegać zmianie na podstawie zwykłej ustawy, ale np. wymagałyby większości kwalifikowanej.

 

Marszałek Morawiecki zwrócił uwagę na to, że Konstytucja winna służyć wyższym wartościom takim, jak dobro wspólne. Poza tym, powinna być napisana w taki sposób, by jej zapisy były zrozumiałe dla większości obywateli, a nie tylko dla prawników, którzy sami nieraz mają problem z jej interpretacją. Wskazywał na intelektualny i duchowy wymiar życia, który determinuje ład społeczny, widząc w tym wielką rolę nauki. Podkreślał, że „człowiek wykształcony jest potrzebny nie tylko dla siebie, ale także dla innych”, a warunki bytowe społeczeństwa w coraz większym stopniu uzależnione będą od osiągnięć naukowych. Nauka i edukacja mają wymiar społeczny, a Konstytucja powinna to uwzględniać. Odnosząc się do konkretnych zapisów, marszałek senior zwrócił uwagę m.in. na to, że ze względu na brak trafnych rozstrzygnięć konstytucyjnych, w ostatnich latach dolna granica obowiązku szkolnego mogła być przesuwana na podstawie zwykłej ustawy, co zaburzało cały system edukacji.

 

Według prof. Dariusza Dudka z kolei, mimo upartyjnienia i upolitycznienia w różnych okresach historycznych, szkolnictwo i nauka zachowały prestiż społeczny. Tym bardziej współcześnie winny być traktowane jako kapitał na przyszłość, gdyż na nauce nie opłaca się oszczędzać. Zwrócił tez uwagę na to, że w unormowaniach konstytucyjnych nie ma związku pomiędzy dobrem wspólnym a redystrybucją dochodów państwa.

 

Kolejne, dwunaste już spotkanie regionalne „Wspólnie o Konstytucji” odbędzie się 15 grudnia. w Opolu.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.