Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 13 marca 2018

„Potrzebna dyskusja nad konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego”

  |   Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie wygłosiła także Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim moderował dr hab. M. Rymsza, Doradca Prezydenta RP Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim Panel ekspercki w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Dyskusja z udziałem uczestników konferencji Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Panel dyskusyjny w Pałacu Prezydenckim

Do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji ws. wieku emerytalnego zachęcał we wtorek Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim.

 

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie, zorganizowane w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej, zwrócił uwagę, że w większości krajów zachodnich konstytucje zawierają w sobie elementy, które wyraźnie stanowią o obowiązkach państwa związanych z zabezpieczeniem społecznym. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta na konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”

 

Dotyczy to - jak zauważył - również obowiązującej dziś w Polsce konstytucji z 1997 r., która zawiera m.in. art. 67 mówiący o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

 

Problemem jest jednak - zdaniem Prezydenta - fakt, że np. w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, m.in. wprowadzając do niego ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego. Później - jak mówił - ustawodawca ingerował w system emerytalny także m.in. podwyższając wiek emerytalny. Sprawa ta - wskazał Andrzej Duda - stanęła przed Trybunałem Konstytucyjnym, który nie stwierdził jednak naruszenia konstytucji.

 

 

- Czy w takim razie, patrząc na te doświadczenia, polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna?, czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym?, a może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który, odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając, jaka ma być jego wysokość, tylko przepis np., który przewidywałby, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie Rzeczypospolitej i w Senacie? To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali - mówił Prezydent.

 

Andrzej Duda namawiał też uczestników debaty m.in. do dyskusji nad konstytucyjnymi regulacjami dot. dialogu społecznego. - Czy powinniśmy te kwestie związane z dialogiem społecznym lepiej uregulować w naszej Konstytucji, czy są potrzebne w tym zakresie mocniejsze zabezpieczenia, tak żeby nie mogło dojść do takiej sytuacji, jak de facto rozpad komisji trójstronnej kilka lat temu i kilka lat de facto bez instytucjonalnego dialogu? - pytał Prezydent.

 

 

W panelu eksperckim uczestniczył także Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji. Minister Paweł Mucha wskazał, że z konsultacji społecznych - których celem było określenie kierunków zmian w ustawie zasadniczej - wynika, że Polacy chcą urealnienia gwarancji w zakresie polityki społecznej i „chcieliby podmiotowych praw publicznych wyrażonych w konstytucji”.


- (Polacy) oczekują, żeby te prawa były skonkretyzowane, żeby były sformułowane w taki sposób, żeby dawały ewentualnie możliwości dochodzenia tych praw przed sądem - mówił minister Mucha. Zaznaczył, że obecna konstytucja w kwestii polityki społecznej, odsyła do rozwiązań ustawowych, co powoduje, że „obywatele mają poczucie niedosytu”.


- Pytanie, które jest zadawane w toku debat regionalnych brzmi: czy możemy na poziomie konstytucyjnym tak sformułować przepisy, żeby zachować priorytet dla tego rodzaju programów społecznych, jak 500+. Wydaje mi się, że jest możliwe, żebyśmy w ten sposób przepisy konstytucji sformułowali - powiedział minister Paweł Mucha.


Zastępca Szefa KPRP poinformował, że kolejna debata konsultacyjna dot. zmian w konstytucji odbędzie się w kwietniu również w Pałacu Prezydenckim i będzie dotyczyła gospodarki. Z kolei pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana duża konwencja konstytucyjna z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, ekspertów, a także rządu.

 

 

Dyskusję moderował dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Głos zabrali m.in.: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, poseł na Sejm RP, prof. dr hab. Wiesław Koczur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

 

Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” była piątą z kolei konferencją ekspercką w ramach kampanii informacyjnej przed referendum konsultacyjnym. Dotychczasowe poświęcone były odpowiednio: samorządowi, polskiej wsi, ustrojowi państwa oraz rodzinie. Każda z debat poświęcona jest jednemu wybranemu obszarowi życia społecznego i politycznego, które ma swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy zasadniczej. Kwestia polityki społecznej to kolejne ważne zagadnienie. Stąd też adresatami i uczestnikami konferencji byli naukowcy zajmujący się polityką społeczną, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w różnych sferach polityki społecznej. (PAP, MK)

 

Poleć znajomemu