Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 lipca 2018

Prezydent przedstawił pytania referendalne

  |   Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji

Zobacz także: Oświadczenie Prezydenta w sprawie referendum konsultacyjnego W piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego - w dniach 10-11 listopada 2018 r. - dotyczącego zmian w konstytucji. Zobacz projekt postanowienia >>>

 

- W ostatecznej propozycji jest 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu - mówił w piątek Andrzej Duda przedstawiając pytania referendalne dot. konstytucji.

 

Zobacz także: Posiedzenie NRR poświęcone referendum konsultacyjnemu Min. Mucha: Wynik referendum będzie wiążący dla Prezydenta Minister Mucha: fundamentalna jest kampania społeczna Prezydent podkreślił, że chciałby, żeby w referendum było nie więcej niż 10 pytań; jak dodał kilka tygodni temu przedstawił 15 pytań mówiąc, że chciałby, aby ta liczba została ograniczona właśnie do 10, ale żeby pytań pod dyskusję poddano trochę więcej.

 

 

Zobacz także: „Polsce potrzebna jest Konstytucja na miarę XXI wieku” [PL/ENG] - Ten sposób postępowania, to oddanie sprawy w ręce Polaków, to jest zmiana dotychczasowego paradygmatu. Poprzednia konstytucja została napisana przez elity prawnicze, przez elity prawnicze wydyskutowana i dopiero wtedy przedstawiona ludziom do akceptacji, kiedy była już gotowa. Chcę, żeby było odwrotnie - chcę, żeby to ludzie podyktowali prawnikom, tym elitom prawniczym, jakiej konstytucji w Polsce chcą. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli - mówił Prezydent.

 

 

PYTANIA REFERENDALNE

 1. Czy jest Pani/Pan za:
 1. uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 
 2. uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? 
 3. pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za:
 1. systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 
 2. systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? 
 3. utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej? 

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
 1. w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 
 2. w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 
 3. przy połączeniu obu tych metod  (system mieszany)? 

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK - NIE

 

 

 1. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa? TAK - NIE

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu