przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 22 września 2017

Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie

  |   Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Andrzej Adamek/BNRR) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Andrzej Adamek/BNRR) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Andrzej Adamek/BNRR) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Andrzej Adamek/BNRR) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP) Otwarta debata społeczna o Konstytucji RP w Szczecinie (fot. Katarzyna Gierałtowska/BP)

Spotkanie w Szczecinie było drugim w kolejności spotkaniem regionalnym, które odbywają się w ramach kampanii społeczno-informacyjnej dotyczącej referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP. Debaty publiczne w poszczególnych miastach wojewódzkich mają charakter otwarty.

 

Spotkanie otworzył Paweł Mucha – Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji, a zarazem Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W swoim wystąpieniu oprócz nakreślenia idei i koncepcji referendum konsultacyjnego, podkreślił wyraźnie, iż obecne pokolenie jest predysponowane do wypowiadania się w kwestii zmiany konstytucji. Szczególne znaczenie ma to w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości, gdzie udział w referendum będzie miał wymiar nie tylko praktyczny, ale będzie to akt patriotyczny o historycznym znaczeniu. Minister Paweł Mucha podkreślił także, że odbywająca się m.in. w ramach spotkań regionalnych debata publiczna dotycząca Konstytucji RP, z założenia winna być ponadpartyjna, uwzględniająca różne głosy i opinie Polaków.

 

Minister Paweł Mucha  przypomniał, że niezbędnym elementem funkcjonowania nowoczesnego państwa jest społeczeństwo obywatelskie realizowane min. przez wolność zrzeszania się, która jest podstawą wolności obywatelskich. Zwrócił także uwagę na aktualne rozwiązania konstytucyjne, które nie definiują w precyzyjny sposób relacji między ustawodawstwem polskim a ustawodawstwem Unii Europejskiej.

 

W drugim wystąpieniu, konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek nawiązał do słów wypowiedzianych w polskim parlamencie w 1999 roku przez św. Jana Pawła II, który wskazywał na takie wartości w procesie sprawowania władzy i stanowienia prawa jak wspólnota, dobro wspólne czy służba społeczeństwu. Profesor podkreślił w ten sposób, że sposoby współdziałania władzy z obywatelami mające na celu realizowanie wymienionych wartości, winny być wyraźne i jednoznacznie określone w polskiej Konstytucji. Przykładem niespójnych regulacji – zdaniem prof. Dariusza Dudka – są przepisy dotyczące wolności zrzeszania się oraz wolności organizowania się w związki zawodowe. Natomiast dowodem niejednoznaczności zapisów aktualnej ustawy zasadniczej jest m.in. olbrzymia ilość interpretacji zapisów Konstytucji a w efekcie, przyjmowane nierzadko przy kilku zdaniach odrębnych, rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Jak zaznaczył dodatkowo prof. Dariusz Dudek, Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda posiada dużą determinację we wsłuchiwaniu się w głos Polaków, co stanowi nową jakość w polskiej polityce. Propozycja przeprowadzenia referendum konsultacyjnego jest konsekwencją tej postawy. Jest to zdaniem profesora odmienna sytuacja, w porównaniu z rokiem 1997, kiedy to istniały mechanizmy pozwalające skorzystać z idei referendum prekonstytucyjnego, ale nie skorzystano wówczas z tej możliwości.

 

Występujący jako ekspert prof. Krzysztof Kowalczyk, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego –  odnosząc się do dodatkowego tematu merytorycznego spotkania, sformułowanego jako Prawo do zrzeszania się w świetle Konstytucji RP – wsparcie czy blokada aktywności obywatelskiej, podkreślił tradycje Szczecina w zakresie walki o wolność zrzeszania się, które sięgają lat siedemdziesiątych  i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jednocześnie zwrócił uwagę na udział w debacie osób osobiście uczestniczących w tej trudnej walce. Głównym przesłaniem prof. Krzysztofa Kowalczyka, było twierdzenie, że swoboda zrzeszania się jest fundamentem demokracji. Zobacz także: Spokojnie i merytorycznie o Konstytucji w Rzeszowie. Początek społecznej debaty konsultacyjnej

 

W ramach publicznej dyskusji mieszkańcy regionu Zachodniopomorskiego, reprezentujący różne oblicza polityczne i światopoglądowe, zadawali wiele pytań i zgłaszali swoje sugestie i uwagi dotyczące Konstytucji RP. Wart podkreślenia jest liczny udział w spotkaniu przedstawicieli świata nauki oraz samorządu lokalnego. W ramach ożywionej dyskusji poruszone zostały także kwestie kultury w publicznej debacie. Wskazano na antagonizmy polityczne pomiędzy Polakami oraz na potrzebę szukania rozwiązań, które łączą a nie dzielą Polaków. Zwracano uwagę na kwestię odniesienia do wartości chrześcijańskich w Konstytucji. Wiele wypowiedzi dotyczyło także spraw związanych z nadzorem nad samorządem lokalnym.

 

Wspólna dyskusja o Konstytucji trwa nadal. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 29 września 2017 roku w Kielcach.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.