Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

dziedzina nauki lub sztuki
wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2019 r.

2020 r.

2021 r.

 nauki:

 

 

 

 nauki humanistyczne

39

61

72

 nauki humanistyczne w dyscyplinie archeologia

3

 nauki humanistyczne w dyscyplinie filozofia

5

 nauki humanistyczne w dyscyplinie historia

7

 nauki humanistyczne w dyscyplinie językoznawstwo

10

 nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo

12

 nauki humanistyczne w dyscyplinie nauki o sztuce

1

 nauki inżynieryjno–techniczne

41

169

109

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie architektura
 i urbanistyka

1

1

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie automatyka, 
 elektronika i elektrotechnika

8

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie informatyka  
 techniczna i telekomunikacja

1

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria 
 chemiczna

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria lądowa 
 i transport

1

3

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria  
 materiałowa

 

 

5

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria  
 mechaniczna

7

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach inżynieria  

 mechaniczna i inżynieria materiałowa

2

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinach inżynieria  

 mechaniczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1

 nauki inżynieryjno–techniczne w dyscyplinie inżynieria  
 środowiska, górnictwo i energetyka

2

15

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu

75

218

103

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki   
 farmaceutyczne

4

8

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki   
 medyczne

9

64

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki   
 o kulturze fizycznej

8

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki
 o  zdrowiu

1

5

 nauki rolnicze

35

73

1

 nauki rolnicze w dyscyplinie nauki leśne

5

 nauki rolnicze w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

1

11

 nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

9

 nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria

8

5

 nauki rolnicze w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

3

6

 nauki społeczne

33

75

32

   nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse

2

   nauki społeczne w dyscyplinie geografia społeczno–
   ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

2

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o komunikacji
 społecznej i mediach

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

1

5

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne

30

28

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki socjologiczne

1

 nauki społeczne w dyscyplinie prawo kanoniczne

1

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze

47

127

73

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie astronomia

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie matematyka

5

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki biologiczne

10

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki chemiczne

2

10

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki fizyczne

8

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinach nauki chemiczne
 i nauki fizyczne

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki o Ziemi
 i środowisku

4

7

 nauki teologiczne

1

6

7

 nauki teologiczne w dyscyplinie nauki teologiczne

2

   sztuki:

21

89

36

   sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

48

   sztuki w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

1

   sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja
   dzieł sztuki

12

 

 

 

 

 Razem:

292

889

786

Poniżej dane statystyczne dotyczące nadania tytułu profesora według dziedzin nauki lub sztuki na podstawie poprzednich przepisów:

dziedzina nauki lub sztuki

Liczba nadanych

tytułów

profesora (od 6.08.2015 r.)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

 nauki:

 

 

 

 

 

 nauki biologiczne

4

12

6

38

22

 nauki chemiczne

1

17

17

25

18

 nauki ekonomiczne

3

8

9

12

16

 nauki farmaceutyczne

5

8

10

11

 nauki fizyczne

2

14

12

14

11

 nauki humanistyczne

13

82

34

64

33

 nauki leśne

1

2

6

2

 nauki matematyczne

1

7

2

7

7

 nauki medyczne

11

91

71

107

89

 nauki o kulturze fizycznej

3

2

2

2

 nauki o zdrowiu

2

3

5

2

 nauki o Ziemi

1

3

4

19

10

 nauki prawne

5

20

6

13

2

 nauki rolnicze

7

14

19

28

 nauki społeczne

5

27

16

31

13

 nauki techniczne

13

74

60

63

55

 nauki teologiczne

1

8

5

6

1

 nauki weterynaryjne 

3

7

9

 nauki wojskowe

 

 

 

60

381

274

448

331

 sztuki:

 

 

 

 

 

 sztuki filmowe

1

5

6

 sztuki muzyczne

1

7

9

11

9

 sztuki plastyczne

1

9

11

17

8

 sztuki teatralne

1

3

 

2

16

21

34

26

 Razem:

62

397

295

482

357

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyły się 33 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

Rok 2015:

 1. 16 września

Rok 2016:

 1. 26 stycznia
 2. 23 lutego
 3. 21 czerwca
 4. 27 września
 5. 26 października

Rok 2017:

 1. 11 stycznia
 2. 8 marca
 3. 20 kwietnia
 4. 26 października
 5. 7 grudnia

Rok 2018:

 1. 6 lutego
 2. 7 marca
 3. 14 marca
 4. 25 kwietnia
 5. 21 czerwca
 6. 3 października
 7. 18 października
 8. 14 listopada

Rok 2019:

 1. 13 lutego
 2. 2 kwietnia
 3. 17 maja 
 4.  27 maja
 5. 27 czerwca
 6. 6 listopada
 7. 28 listopada
 8. 12 grudnia 

Rok 2020:

28.  4 marca
29. 16 września
30. 29 września
31. 8 października

Rok 2021:

32. 11 lutego
33. 25 lutego