Menu rozwijane

  Rodzaj sądów

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

 ogółem  

 Sąd Najwyższy

7

3

39

2

6

7

64

 sądy powszechne:

93

475

140

38

289

270

668

399

2372

 a) sądy apelacyjne

6

33

29

11

38

27

59

21

224

 b) sądy okręgowe

18

158

62

3

148

177

266

137

969

 c) sądy rejonowe

69

284

49

24

103

66

343

241

1179

 sądy administracyjne:

7

30

23

14

16

4

41

27

162

 a) Naczelny Sąd Administracyjny

1

         9

6

4

5

8

13

46

 b)wojewódzkie sądy administracyjne

6

21

17

10

11

4

33

14

116

 sądy wojskowe:

          _

2

1

3

 a) wojskowy sąd okręgowy

          _

          _

1

1

 b) wojskowy sąd garnizonowy

          _

2

2

asesorzy sądowi w sądach rejonowych

61

80

238

173

552

asesorzy sądowi w wojewódzkich sądach administracyjnych

16

4

8

4

30

19

81

 

 Łącznie (sędziowie i asesorzy sądowi)

 

100

 

512

 

184

 

95

 

376

 

364

 

978

 

625

    

3234

Od początku kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się  50 uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich.  Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  powołanych  zostało 3064 osoby, a do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołanych (mianowanych) zostało 633 asesorów sądowych (w tym w wojewódzkich sądach administracyjnych – 81, a w sądach rejonowych  – 552).

Rok 2015:

 1. 7 października
 2. 17 listopada

Rok 2016:

 1. 7 stycznia
 2. 11 lutego
 3. 19 kwietnia
 4. 27 czerwca
 5. 17 sierpnia
 6. 10 października
 7. 7 grudnia

Rok 2017:

 1. 24 stycznia
 2. 15 marca
 3. 5 kwietnia
 4. 29 czerwca
 5. 15 listopada

Rok 2018:

 1. 22 marca
 2. 20 września
 3. 10 października
 4. 8 listopada

Rok 2019:

 1. 20 lutego
 2. 26 lutego
 3. 3 kwietnia
 4. 10 czerwca
 5. 10 lipca
 6. 19 września
 7. 16 października

Rok 2020:

 1. 7 kwietnia
 2. 6 maja
 3. 26 maja
 4. 31 lipca
 5.  6 października
 6. 26 listopada
 7. 18 grudnia

Rok 2021:

 1. 26 stycznia
 2. 4 lutego
 3. 23 lutego
 4. 18 marca
 5. 26 kwietnia
 6. 13 maja
 7. 7 lipca
 8. 6 września
 9. 28 września
 10. 25 października 
 11. 10 listopada

Rok 2022:

 1. 17 stycznia
 2. 3 marca
 3. 8 marca
 4. 26 kwietnia
 5. 6 czerwca
 6. 27 czerwca
 7. 14 września