Menu rozwijane

30 czerwca 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Order Orła Białego

1

 1.  

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

10

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

16

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

39

 1.  

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

4

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

43

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

65

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

89

 1.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

10

 1.  

Morski Krzyż Zasługi

1

 1.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

9

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

188

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

372

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

141

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5468

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

104

 1.  

Gwiazda Afganistanu

217

 1.  

Gwiazda Załóg Lotniczych

135

Razem:

6917