Menu rozwijane

31 lipca 2020

 Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

8

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

14

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

55

 1.  

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

2

 1.  

Krzyż Wojskowy

1

 1.  

Krzyż Zasługi za Dzielność

4

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi

2

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

175

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

75

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

68

 1.  

Krzyż Wolności i Solidarności

277

 1.  

Medal za Ofiarność i Odwagę

8

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

288

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

549

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

246

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

5968

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

203

Razem:

7948