Menu rozwijane

31 stycznia 2021

Lp.

Nazwa orderu lub odznaczenia

Nadanych sztuk

 1.  

Order Orła Białego

2

 1.  

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1

 1.  

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

2

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

4

 1.  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

6

 1.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

14

 1.  

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

1

 1.  

Złoty Krzyż Zasługi

19

 1.  

Srebrny Krzyż Zasługi

15

 1.  

Brązowy Krzyż Zasługi

20

 1.  

Wojskowy Krzyż Zasługi

17

 1.  

Morski Krzyż Zasługi

3

 1.  

Lotniczy Krzyż Zasługi

5

 1.  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

302

 1.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

379

 1.  

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

202

 1.  

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

4504

 1.  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

70

Razem:

5566