Menu rozwijane

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji, przez okres niezbędny do rozpoznania przedstawionej sprawy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona–danych–osobowych/. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. Podanie danych jest dobrowolne.