Menu rozwijane

Pałac Prezydencki odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki. Podopiecznymi warszawskiej szkoły jest młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu.
W Warszawie odbyła się dzisiaj pierwsza Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Helenów 2022. Młodzi zwycięzcy odebrali medale z rąk Pierwszej Damy. – Gratuluję absolutnie wszystkim! Wszystkim medalistom i uczestnikom, bo najważniejsza jest radość z uprawiania sportu – mówiła Małżonka Prezydenta.
Młodzi podopieczni Stowarzyszenia Odra–Niemen odwiedzili Pałac Prezydencki. Z Pierwszą Damą rozmawiali o wolontariacie, udziale w konkursach i nauce.
Agata Kornhauser–Duda złożyła wizytę w znajdującej się w Rypinie placówce opiekuńczo–wychowawczej typu specjalistyczno–terapeutycznego.
W czerwcu ubiegłego roku Pałac Prezydencki odwiedzili wychowankowie rypińskiego domu dziecka. Dzisiaj to oni byli gospodarzami spotkania z Pierwszą Damą, która odwiedziła dzieci i młodzież w ich placówce.
Agata Kornhauser–Duda złożyła wizytę w Rypinie w woj. kujawsko–pomorskim, gdzie spotkała się z pensjonariuszami Dziennego Domu Pobytu Senior+.
W piątek odbyła się wideorozmowa Pierwszych Dam Polski i Ukrainy. Tematem zdalnego spotkania Agaty Kornhauser–Dudy i Ołeny Zełenśkiej była współpraca między oboma krajami w zakresie pomocy humanitarnej wobec uchodźców oraz ludności cywilnej pozostającej w ogarniętym wojną kraju.
W Pałacu Prezydenckim gościli uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach.
Dzieci pod kierunkiem akordeonisty i choreografa poznają i uczą się różnorodnych piosenek i tańców regionu świętokrzyskiego. Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim młodzi artyści wystąpili przed Pierwszą Damą.
O nauczaniu języka polskiego uchodźców podejmujących pracę w naszym kraju oraz o możliwościach organizacji szkoleń i kursów w tym zakresie Pierwsza Dama rozmawiała z Mikołajem Falkowskim, Prezesem Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w obchodach Święta Straży Granicznej.
W Konsulacie Generalnym RP w Chicago odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami organizacji polonijnych poświęcone pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wizycie towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych polonijnym działaczom. Wcześniej Pierwsza Dama odbyła rozmowę z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Frankiem Spulą.
Małżonka Prezydenta, na zaproszenie Pani Doktor Kornelii Król–Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, spotkała się z zaangażowanymi w działalność społeczną kobietami mieszkającymi w aglomeracji Chicago.
W trakcie wizyty w Chicago Agata Kornhauser–Duda spotkała się z przedstawicielami Gwardii Narodowej Stanu Illinois oraz Wicegubernatorem Stanu Illinois. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętej pomocy dla Ukrainy.
– Dziękuję za waszą codzienną, społeczną pracę, którą podejmujecie dla zachowania polskości tu na amerykańskiej ziemi – mówiła Agata Kornhauser–Duda w Domu Podhalan w Chicago.

Inicjatywy

Inicjatywy