Menu rozwijane

05 maja 2022

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji rok temu Małżonka Prezydenta RP zainicjowała rozmowy środowisk osób z niepełnosprawnościami na temat inicjatywy „Przewijamy Polskę”. Dzisiaj, o efektach akcji mającej na celu wprowadzenie zmian systemowych, architektonicznych i świadomościowych wychodzących naprzeciw dorosłym, którzy w skutek niepełnosprawności, choroby, wypadku czy wieku korzystają z pieluch i pieluchomajtek, Pierwsza Dama rozmawiała zdalnie z przedstawicielami koalicji.

5 maja 2021 roku pięć organizacji pozarządowych zawiązało nieformalną koalicję na rzecz stworzenia w całym kraju sieci miejsc, w których w komfortowych warunkach, nieurągających ludzkiej godności, osoby z niepełnosprawnością będą mogły wykonywać codzienne zabiegi higieniczne. Wówczas w Belwederze z udziałem przedstawicieli  Kancelarii Prezydenta RP odbyły się rozmowy o rozwiązaniach  systemowych, architektonicznych i świadomościowych wychodzących naprzeciw potrzebom dorosłych osób niepełnosprawnych. Wkrótce potem Pierwsza Dama wzięła udział w kolejnym spotkaniu na ten temat, a rok po zawiązaniu inicjatywy podsumowano przebieg akcji i jej efekty.

006_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK019655.jpg [220.87 KB]

Szacunkowo omawiany problem dotyczy 150 tysięcy Polaków. Brak możliwości skorzystania z toalety w godnych warunkach powstrzymuje osoby dotknięte niepełnosprawnością przed podejmowaniem aktywności społecznych i zawodowych. Komfortka to nowe słowo powstałe na skutek połączenia wyrazu „komfort” i „toaletka”. Odnosi się do całego pomieszczenia o powierzchni ok. 12 mkw., w którym znajdują się: węzeł sanitarny, leżanka i rekomendowany podnośnik. Dotychczas powstało już 20 takich miejsc.

Podczas podsumowania dwunastomiesięcznych działań Pierwsza Dama rozmawiała z przedstawicielami kolacji oraz osobami dotkniętymi niepełnosprawnościami. Poruszono kwestię osobistych doświadczeń osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodzica i opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Omówiono założenia i realizację akcji, w tym rozwiązania tymczasowe, jak komfortka plenerowa, która w czerwcu 2021 pojawiła się nad poznańskim jeziorem Rusałka.

002_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK027517.jpg [295.86 KB]

Małżonka Prezydenta wyraziła nadzieję, że inicjatywa, która jest już realizowana w  jedenastu polskich miastach zostanie rozwinięta w całym kraju. Rozmawiano o podjętych dotychczas inicjatywach oraz planowanych przedsięwzięciach, jak również o akcji edukacyjnej. Zwracano uwagę na konieczność zaznajamiania społeczeństwa z potrzebami osób niepełnosprawnych, ale też na potrzebę propagowania idei zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w samym środowisku osób z niepełnosprawnościami. 

Skład Koalicji „Przewijamy Polskę”

Z Poznania – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”

Z Krakowa – Fundacja Mali Siłacze

Z Gliwic – Fundacja NieOdkładalni

Z Lublina – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Z Warszawy – Fundacja Integracja

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w siedzibie Caritas Polska Rzym: wizyta w szpitalu dziecięcym Bambino Gesu

 

Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
Podsumowanie roku trwania projektu "Przewijamy Polskę"
001_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK019551.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK027517.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK019580.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK019655.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK019665.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_online_Centrum_Inicjatyw_Rodzinnych_20220505_PK027544.jpg