Menu rozwijane

19 października 2021

Agata Kornhauser-Duda wspólnie z Dianą Nausėdienė odwiedziła we wtorek Narodowy Instytut Raka w Wilnie. To jedyna na Litwie specjalistyczna onkologiczna placówka leczniczo-badawcza, w której leczy się pacjentów z różnymi nowotworami. Małżonki Prezydentów spotkały się z lekarzami oraz personelem medycznym, zdalnie rozmawiały również z pacjentkami ośrodka.

Narodowy Instytut Raka Uniwersytetu Wileńskiego świadczy usługi diagnostyczne i prowadzi leczenie dla obywateli Litwy, a także odpłatne usługi dla obcokrajowców. Wspópracuje z ośrodkami w Polsce i innych krajach. Podczas dzisiejszej wizyty rozmawiano m.in. o profilaktyce leczenia raka piersi, w tym o mammobusach, w których wykonuje się bezpłatne badania mammograficzne.

Agata Kornhauser-Duda jest Ambasadorką Walki z Rakiem Piersi w Polsce i od lat wspiera działania Amazonek, które zachęcają kobiety do regularnych badań. Pierwsze Damy zgodziły się, że odpowiednio wczesne wykrycie choroby nowotworowej odgrywa niezwykłą rolę w procesie leczenia, jednak panie często unikają badań w obawie przed diagnozą. Agata Kornhauser-Duda mówiła o prowadzonych przez polskie środowiska pacjentów kampaniach zachęcających do profilaktyki. Podkreśliła, że ważną rolę odgrywają też panowie, którzy w trosce o zdrowie swoich mam, żon, sióstr, skłaniają je do systematycznych badań. Jako wieloletnia nauczycielka przekonywała, że o zdrowiu i profilaktyce powinno mówić się już w szkołach, szczególnie że wiele organizacji, z którymi Agata Kornhauser-Duda współpracuje, deklarowało chęć prowadzenia kampanii edukacyjnej wśród młodzieży.

Wilno: Agata Kornhauser-Duda i Diana Nausėdienė odwiedziły Narodowy Instytut Raka - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Może Cię zainteresować Spotkanie Małżonki Prezydenta z prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” Pierwsza Dama o profilaktyce i leczeniu raka piersi

Pierwsza Dama RP odbyła wiele spotkań z chorymi onkologicznie kobietami bądź paniami po przebytym leczeniu, które zrzeszone w różnych organizacjach wzajemnie się wspierają. Także w Wilnie, z pacjentkami, które do spotkania dołączyły zdalnie, rozmawiała o ich doświadczeniach, diagnozie, leczeniu, nieocenionym wsparciu najbliższych i lekarzy. Panie podkreślały rolę innych kobiet, które przeszły przez podobnie trudne doświadczenia od diagnozy przez leczenie i terapię. –  Chciałabym, aby to świadectwo pań stało się udziałem jak najliczniejszej grupy kobiet, by uwierzyły, że nawet w najtrudniejszej sytuacji życiowej czy ciężkiej chorobie można znaleźć wyjście, nie poddając się złym myślom i nastrojom – powiedziała Małżonka Prezydenta.

Wilno: Agata Kornhauser-Duda i Diana Nausėdienė odwiedziły Narodowy Instytut Raka - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Podkreśliła, że ciężka choroba nie powinna wykluczać kobiet z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w pracy i w rodzinie. – Choć osłabione chorobą, emanujecie panie niebywałą energią i siłą wewnętrzną – mówiła. – Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do działań prowadzonych również przez same pacjentki, które potrafią wypracować w sobie odpowiednie postawy i nawyki. Tę siłę i odwagę możemy wspierać my wszyscy - poprzez zrozumienie, empatię i wyciągniętą dłoń – uzupełniła.

Może Cię zainteresować Wizyta w polskim gimnazjum w Wilnie

Pierwsza Dama RP wyraziła uznanie dla działań instytutu skupiających się także na - równie istotnej co sam proces leczenia - trosce o pozytywne nastawienie, wygląd i dobre samopoczucie psychiczne pacjentek. Serdeczne podziękowania skierowała do lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu. Podkreśliła, że ich wiedza, doświadczenie i profesjonalizm budzą najwyższe uznanie. Podziękowała też za pracę ośrodka w czasie pandemii, kiedy prowadził on działalność naukową i leczniczą w niemal niezmienionym natężeniu.

We wtorek mówiono również o przyjętej w Polsce w lutym 2020 roku Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Dokument powstały z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz spodziewane skutki dla obywateli oraz systemu ochrony zdrowia.

Spotkanie odbyło się w Sali Narodowego Instytutu Raka Uniwersytetu Wileńskiego, która w 2020 r. otrzymała imię prof. Kazimierza Pelczara, profesora Uniwersytetu St. Batorego, prekursora polskiej onkologii zamordowanego w Ponarach. W otwarciu Sali uczestniczyła Pierwsza Dama Diana Nausėdienė oraz Ambasador Polska na Litwie Urszula Doroszewska.

Wizyta Pierwszych Dam Polski i Litwy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie (1)
Agata Kornhauser-Duda wspólnie z Dianą Nausėdienė odwiedziła Narodowy Instytut Raka Uniwersytetu Wileńskiego (2)
Agata Kornhauser-Duda wspólnie z Dianą Nausėdienė odwiedziła Narodowy Instytut Raka Uniwersytetu Wileńskiego (3)
Agata Kornhauser-Duda wspólnie z Dianą Nausėdienė odwiedziła Narodowy Instytut Raka Uniwersytetu Wileńskiego (4)
Spotkanie odbyło się w sali im. prof. Kazimierza Pelczara, profesora Uniwersytetu St. Batorego, prekursora polskiej onkologii (5)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (6)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (7)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (8)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (9)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (10)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (11)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (12)
Pierwsze Damy spotkały się z lekarzami i personelem medycznym, do których zdalnie dołączyły pacjentki (13)
Wizyta Pierwszych Dam Polski i Litwy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie (14)
Wizyta Pierwszych Dam Polski i Litwy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie (15)
Wizyta Pierwszych Dam Polski i Litwy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie (16)
Wizyta Pierwszych Dam Polski i Litwy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie (17)
o688841759.jpg
o123465068.jpg
o311991837.jpg
o1606794312.jpg
o1477294147.jpg
o4532281.jpg
o1556731333.jpg
o402040740.jpg
o1753591091.jpg
o1675985717.jpg
o105930140.jpg
o47823915.jpg
o32555557.jpg
o996497520.jpg
o1986109246.jpg
o284412801.jpg
o1828744353.jpg