Menu rozwijane

30 maja 2018
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (1)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (2)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (3)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (4)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (5)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (6)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (7)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (8)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (9)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (10)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (11)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (12)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (13)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (14)
Agata Kornhauser-Duda na uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (15)
o1674327561.jpg
o746605677.jpg
o1183056185.jpg
o903600889.jpg
o799760274.jpg
o563468577.jpg
o716721769.jpg
o449910119.jpg
o568106072.jpg
o1642094100.jpg
o1390122923.jpg
o809069079.jpg
o1826331805.jpg
o546948019.jpg
o707350889.jpg

Dobra znajomość języka niemieckiego ma fundamentalne znaczenie dla budowania mostów pomiędzy Polską a Niemcami - powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości z okazji wręczenia dyplomów DSD II dla województwa małopolskiego w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie. DSD II to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec.

Małżonka Prezydenta przyznała, że jako nauczyciel języka niemieckiego, biorąc udział w rozdaniu dyplomów DSD, każdorazowo czerpie z tego powodu ogromnie dużo satysfakcji. Podkreśliła, że zaangażowanie i pracowitość uczniów zainwestowane w przygotowanie się do egzaminu mogą napawać ich radością i dumą, które Pierwsza Dama podziela. - Satysfakcja, którą pewnie dzisiaj odczuwacie może być też dla Was inspiracją i początkiem nowej drogi, na której czekają Was kolejne sukcesy, jeśli tylko z takim samym entuzjazmem i zapałem będziecie chcieli kontynuować naukę języka niemieckiego i szlifować zdobyte już umiejętności - mówiła. - Przed Wami otwierają się naprawdę szerokie możliwości studiowania w krajach niemieckojęzycznych - dodała.

Agata Kornhauser-Duda wręczyła dyplomy dziesięciu najlepszym uczniom oraz przekazała nagrodę specjalną absolwentowi z najwyższą punktacją. Zachęcała również młodych ludzi do korzystania ze stypendiów, które oferują wyższe uczelnie. - Fakt, że przystąpiliście do egzaminu DSD świadczy o tym, że jesteście świadomi tego, że we współczesnym świecie, po którym można swobodnie podróżować, znajomość języków obcych jest ogromnie ważna - kontynuowała. Małżonka Prezydenta przypomniała, że zachodni sąsiad jest strategicznym partnerem gospodarczym Polski, a dyplom DSD pomoże „nie tylko w komunikacji, ale także w nawiązywaniu bliskich kontaktów międzyludzkich”, co ma „fundamentalne znaczenie dla budowania dobrych, przyjaznych stosunków między naszymi narodami, po prostu do budowania mostów pomiędzy Polską a Niemcami” - stwierdziła. Pierwsza Dama wyraziła przekonanie, że zgłębiając język obcy poznajemy „także kulturę, zwyczaje i tradycje danego kraju, ucząc się w ten sposób wzajemnej tolerancji, co jest również ogromnie ważne w kontaktach osobistych i kontaktach międzynarodowych”.

Małżonka Prezydenta podziękowała wszystkim nauczycielom za pełne zaangażowania i poświęcenia przygotowanie uczniów do DSD, który nie jest łatwym egzaminem, sprawdza bowiem wszystkie kompetencje językowe. - Zdaję sobie również sprawę z tego, że dzisiejsza młodzież jest wymagająca i ma wobec nauczycieli również swoje oczekiwania, dlatego nauczyciele muszą wykazywać się w dzisiejszych czasach daleko idącą kreatywnością, tak by uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego - powiedziała Pierwsza Dama. Zwróciła uwagę, że kolejnym wyzwaniem dla pedagogów jest zachęcenie i motywowanie młodzieży do podejmowania dodatkowego wysiłku, jakim jest nauka w grupach czy klasach DSD w trakcie przygotowań do matury. - Szczerze gratuluję Państwu, że osiągneliście ten cel, czego dowodem są dobre wyniki tegorocznego egzaminu - zaakcentowała Pierwsza Dama.

Podziękowała dyrektorom szkół za „przychylność wobec germanistów, za to że niektórzy już kilkadziesiąt lat temu zdecydowali się na wprowadzenie programu DSD do szkół, a także za pomoc przy tworzeniu szkół czy klas DSD”. Zwracając się do koordynatorów programu Agata Kornhasuer-Duda wyraziła wdzięczność za „wszystkie szkolenia, konferencje, warsztaty i za nieocenioną pomoc merytoryczną”. Oświadczyła także, że liczba uczestników środowego spotkania „świadczy o tym, że jest jeszcze wielu ludzi, którym zależy na propagowaniu języka niemieckiego w szkolnym nauczaniu”. - Natomiast musimy wspólnie dokładać wszelkich starań i podejmować różne działania, by ten trend zainteresowania językiem naszego zachodniego sąsiada utrzymywał się na stałym poziomie - uzupełniła Pierwsza Dama. - Jeśli coś ci sprzedaję, mówię w twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann müssen Sie Deutsch sprechen - zakończyła wystąpienie Agata Kornhauser-Duda, cytując Willy’ego Brandta.

W uroczystości pod patronatem Małżonki Prezydenta RP wziął udział Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, dr Michael Groß oraz przedstawiciele władz miasta. Spotkanie umiliły występy muzyczne tegorocznych absolwentów VI LO w Krakowie oraz tria akordeonowego z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest rodzajem państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego. Egzaminy na DSD są przeprowadzane w szkołach średnich w klasie maturalnej lub w gimnazjach w klasach trzecich. Ich poziom, w skali trudności egzaminów, określa się w przypadku certyfikatu DSD II na poziomie B2/C1 i jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge. Dyplom DSD II upoważnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. (KS)