Menu rozwijane

27 kwietnia 2018

W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów. Małżonka Prezydenta oceniła, że działania na rzecz środowiska naturalnego to „bardzo dobry przykład troski o dobro wspólne”. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Radom już po raz szósty zorganizowały Święto Sadzenia Lasu. Piątkowe wydarzenie miało szczególny charakter, gdyż przypadło w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Myślenie nie tylko o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach, to także przejaw patriotyzmu - zwróciła uwagę Pierwsza Dama. -  Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę cenną i przydatną inicjatywę, która w 2018 roku nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ organizowana jest pod hasłem sadzenia drzew na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - kontynuowała.

Agata Kornhauser-Duda wyraziła radość z podejmowanych w całym kraju aktywności mających uczcić rocznicę odzyskania suwerenności. - Liczę na to, że w tym jubileuszowym roku każdy z Polaków znajdzie coś dla siebie, by godnie i z radością uczcić naszą wolność - podkreśliła Małżonka Prezydenta.

W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (1)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (2)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (3)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (4)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (5)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (6)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (7)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (8)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (9)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (10)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (11)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (12)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (13)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (14)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (15)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (16)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (17)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (18)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (19)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (20)
W Lesie Kapturskim Agata Kornhauser-Duda wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów (21)
o657130912.jpg
o80133016.jpg
o15048405.jpg
o532141337.jpg
o51677757.jpg
o454274173.jpg
o1316181465.jpg
o1501380815.jpg
o1541422399.jpg
o1097870250.jpg
o1845932171.jpg
o1541916202.jpg
o1895153595.jpg
o582540626.jpg
o1226892517.jpg
o1803068566.jpg
o1620710015.jpg
o958213351.jpg
o1802322228.jpg
o940319756.jpg
o1171376075.jpg

Jak zaznaczają organizatorzy, akcja wspólnego sadzenia drzew ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Lasy zajmują blisko 1/3 powierzchni Polski i są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. - Młody las wkrótce stanie się „fabryką tlenu”, ochroni nas przed szkodliwymi następstwami przemysłu, stanie się schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt - mówiła Pierwsza Dama.

W trakcie wydarzenia wpisującego się z ogólnopolską akcję"1000 drzew na minutę", przy pomniku przyrody - Dębie Niepodległości - odsłonięto kamień upamiętniający tegoroczną akcję. W sadzeniu drzew wzięli także udział wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, przedstawiciele samorządu lokalnego i Koła Leśników Kombatantów, a akcję uświetnił koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. (KS)

Może Cię zainteresować Para Prezydencka zainaugurowała akcję „sadziMy” SadziMY las III edycja akcji sadziMY z Parą Prezydencką List do Uczestników Plebiscytu „Serce dla Zwierząt”