Menu rozwijane

04 marca 2019
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (1)
Agata Kornhauser-Duda zwiedziła Zakłady Ceramiczne Bolesławiec (2)
Podczas zwiedzania Pierwsza Dama rozmawiała z pracownikami fabryki (3)
Podczas zwiedzania Pierwsza Dama rozmawiała z pracownikami fabryki (4)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (5)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (6)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (7)
Pierwsza Dama samodzielnie ozdabiała naczynia (8)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (9)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (10)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (11)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (12)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (13)
Pierwsza Dama uczyła się unikatowej stempelkowej techniki malowania (14)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (15)
Zakłady Ceramiczne w Bolesławcu odwiedził też Prezydent RP (16)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (17)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (18)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (19)
Zakłady Ceramiczne w Bolesławcu odwiedził też Prezydent RP (20)
Wizyta Pierwszej Damy w malarni ceramiki bolesławskich zakładów (21)
Para Prezydencka złożyła wpis w księdze pamiątkowej (22)
Pamiątkowe zdjęcie Pary Prezydenckiej i pracowników Zakładów Ceramicznych w Bolesławcu (23)
Pamiątkowe zdjęcie Pary Prezydenckiej i pracowników Zakładów Ceramicznych w Bolesławcu (24)
W Mikoszowie Małżonka Prezydenta obserwowała lekcję jednej z wokalistek integracyjnego ogniska muzycznego (25)
Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych stowarzyszenia, którzy w ramach szkoły przysposobienia do pracy odbywali zajęcia kulinarne (26)
Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych stowarzyszenia, którzy w ramach szkoły przysposobienia do pracy odbywali zajęcia kulinarne (27)
Wizyta Małżonki Prezydenta w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie (28)
Wizyta Małżonki Prezydenta w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie (29)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (30)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (31)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (32)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (33)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (34)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (35)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (36)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (37)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (38)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (39)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (40)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (41)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (42)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (43)
Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami oraz pracownikami stowarzyszenia (44)
Wizyta Małżonki Prezydenta w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie (45)
Wizyta Małżonki Prezydenta w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie (46)
o1332191446.jpg
o1843458207.jpg
o103327970.jpg
o2066174892.jpg
o2124018512.jpg
o296478213.jpg
o1983630352.jpg
o635341652.jpg
o1414576102.jpg
o859040886.jpg
o2092292663.jpg
o337847298.jpg
o1680137478.jpg
o1292116418.jpg
o1013518007.jpg
o614251279.jpg
o925918050.jpg
o861603626.jpg
o420425781.jpg
o84571989.jpg
o291621157.jpg
o1761311586.jpg
o878508706.jpg
o1732071062.jpg
o193150242.jpg
o2064939108.jpg
o658806787.jpg
o1118097889.jpg
o1496044741.jpg
o223699234.jpg
o677716561.jpg
o1153139500.jpg
o821096592.jpg
o1347307402.jpg
o675670708.jpg
o1081597449.jpg
o1781285280.jpg
o1995569267.jpg
o1953658150.jpg
o1306137587.jpg
o1577501179.jpg
o1340885804.jpg
o793936717.jpg
o1440449904.jpg
o139554786.jpg
o50010392.jpg

Małżonka Prezydenta spotkała się z pracownikami Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, a następnie - w Mikoszowie - odwiedziła podopiecznych i pracowników Stowarzyszenia Świętego Celestyna.

W poniedziałek, podczas rozmów z pracownikami zakładów w Bolesławcu, Pierwsza Dama poznała etapy produkcji słynnej ceramiki. Jak się dowiedziała - w jednej z największych firm zajmujących się wytwórstwem naczyń w naszym kraju - proces automatyzacji niemal nie występuje. Od projektu i prototypu, po malowanie i szkliwienie bolesławiecka ceramika jest wykonywania ręcznie. Małżonka Prezydenta ozdabiała gliniane wyroby zgodnie z unikatową na świecie stempelkową techniką malowania podszkliwnego.

Agata Kornhauser-Duda w Bolesławcu i Mikoszowie - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda w Bolesławcu i Mikoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Następnie - w Mikoszowie - Agata Kornhauser-Duda zapoznała się z przebiegiem zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, będących pod opieką Stowarzyszenia Świętego Celestyna. Uczestnicy warsztatów poprzez różnorodne zajęcia artystyczno- plastyczne, kulinarne, komputerowe i wiele innych rozwijają sprawność manualną, uczą się współpracy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabywają także umiejętności społecznych oraz kształtują zdolność określania i realizowania swoich potrzeb. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem, a sukcesem terapii jest poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, podniesienie ich kompetencji społecznych oraz integracja, a tym samym poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Agata Kornhauser-Duda w Bolesławcu i Mikoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Małżonka Prezydenta obserwowała lekcję jednej z wokalistek integracyjnego ogniska muzycznego, a w szkole przysposobienia do pracy dołączyła do uczestników zajęć kulinarnych. Na terenie ośrodka funkcjonuje kilka jednostek, w tym przedszkole z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa i gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy, a także Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pierwsza Dama miała okazję przekonać się o rezultatach prowadzonych działań podczas spotkania z pracownikami stowarzyszenia oraz jego beneficjentami. Stowarzyszenie zostało powołane w 1991 roku i stale się rozwija. Jego aktualnym celem jest stworzenie całodobowej placówki opiekuńczej. - Będę bardzo kibicowała realizacji tego projektu - zapewniła Agata Kornhauser-Duda. - To jest ogromnie ważne. Spotykając się z rodzicami osób niepełnosprawnych słyszę o potrzebie stworzenia placówek, w których dzieci będą mogły mieszkać ze swoimi bliskimi, tego bardzo brakuje - powiedziała. Małżonka Prezydenta mówiła również, że jest „pod ogromnym wrażeniem działalności stowarzyszenia” oraz empatii wszystkich pracowników zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.

Agata Kornhauser-Duda w Bolesławcu i Mikoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Agata Kornhauser-Duda w Bolesławcu i Mikoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Misją ośrodka jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, cierpiących na schorzenia narządu ruchu oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego. Świadczone usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej oraz profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. (KS)