Menu rozwijane

29 września 2015

Agata Kornhauser–Duda uczestniczyła w Gali Konkursu Lodołamacze na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości wręczyła przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego statuetkę Super Lodołamacza za działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich Nieprzetarty Szlak skupiających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.

Małżonka Prezydenta RP, gratulując Laureatowi powiedziała: „Bardzo się cieszę, że wraz z niepełnosprawnymi kolegami, koleżankami tworzycie przestrzeń dla aktywności harcerskiej poprzez działalność drużyn i gromad „Nieprzetartego Szlaku”. Wasza bezinteresowność i to, że skupiacie uwagę na rzeczywistych potrzebach osób niepełnosprawnych, zasługują na najwyższe uznanie”.

W drodze Konkursu, który odbył się pod patronatem Pierwszej Damy, wyłoniono pracodawców wrażliwych społecznie, którzy tworzą w sposób godny do naśladowania miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością i przełamują uprzedzenia związane z ich zatrudnianiem.

Pierwsza Dama, gratulując Laureatom X edycji Konkursu, powiedziała, że nagrody przyznano nie tylko za konkretne rozwiązania, ale też za poszerzanie wiedzy o tym, iż osoby z niepełnosprawnością mają swoje prawa oraz marzenia i powinny móc je realizować. – To Państwa wrażliwa postawa i to, że stwarzacie dobry klimat dla pracy osób niepełnosprawnych sprawia, że przełamywane są bariery i dzięki temu wspólnie z osobami niepełnosprawnymi integrujemy się – powiedziała Agata Kornhauser–Duda, kierując swe słowa do wszystkich uczestników konkursu.

Podczas uroczystości nagrodzono pracodawców w trzech kategoriach:

  • W kategorii Zakład Pracy Chronionej Lodołamacza 2015 otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, którą wyróżnia wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi. Spółdzielnia przystosowuje stanowiska pracy i infrastrukturę do potrzeb swoich niepełnosprawnych pracowników, integruje ich społecznie i zawodowo.
  • Lodołamacz 2015 w kategorii Otwarty Rynek trafił do firmy Spinko z Leszna. Kapituła konkursu doceniła ogromny wysiłek, jaki firma wkłada w zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pomimo utraty przez nią statusu zakładu pracy chronionej. Spinko jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie.
  • W kategorii Instytucja Lodołamacza 2015 otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który od 2002 r. zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i dba o wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.
  • Za wspieranie utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych nagrodzono Irenę Santor, która otrzymała  Lodołamacza Specjalnego.   

Organizatorem Konkursu  Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.