26 lutego 2019

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

Wizyta Pierwszej Damy w Domu Wspólnoty Fundacji L'arche

o210650941.jpg
o461560247.jpg
o687859882.jpg
o1661790901.jpg
o117682877.jpg
o338615626.jpg
o1550760258.jpg
o163604235.jpg
o1349527042.jpg
o1324282235.jpg
o229285896.jpg
o329476359.jpg
o1769002028.jpg
o990385877.jpg
o320605468.jpg
o1320666833.jpg

Fundacja L'Arche jest międzynarodową organizacją wspierającą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W Polsce prowadzonych jest sześć domów całodobowej opieki, a jeden z nich odwiedziła we wtorek Agata Kornhauser-Duda.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zdjęcie w treści artykułu

Może Cię zainteresować Wyjątkowa terapia integracyjna O niezależnym życiu osób niepełnosprawnych na spotkaniu z Pierwszą Damą

Pierwsza Dama zapoznała się z misją fundacji podczas spotkania z mieszkańcami domu w warszawskiej Radości, ich asystentami i wolontariuszami. Idea wszystkich placówek opiera się na tworzeniu indywidualnych relacji między podopiecznymi, a ich asystentami oraz wspólnoty wszystkich mieszkańców i opiekunów. Najważniejszym zadaniem jest akceptacja ludzkich słabości i odmienności, ale przede wszystkim aktywizowanie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Małżonka Prezydenta już od progu przekonała się o gościnności i otwartości mieszkańców Domu Wspólnoty. W pełnej rodzinnego ciepła atmosferze opowiadali oni o poczuciu przynależności i więziach z innymi osobami niepełnosprawnymi oraz swoimi opiekunami. Nie zabrakło zdjęć i wspomnień z wyjazdów, wyjść kulturalnych i warsztatów. To dzięki fundacji jej podopieczni czują się potrzebni i nabierają wiary we własne siły i możliwości. Część z nich pracuje zawodowo, natomiast każdy mieszkaniec ma swoją rolę w domu i współpracuje z innymi dla wspólnego dobra. Każdy podopieczny uczy się dostrzegać i cenić własną wartość oraz rozwijać talenty podczas warsztatów terapii zajęciowej. W spotkaniu uczestniczyły również osoby żyjące poza ośrodkiem, które objęte są programami dla niepełnosprawnych prowadzonymi przez fundację. Im i ich rodzinom asystenci pomagają podczas załatwiania spraw urzędowych, wizyt u lekarzy, poszukiwania pracy. Uczą też poruszania się po mieście, korzystania z instytucji kultury, a czasem zwyczajnie towarzyszą w czasie wolnym.

 

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Agata Kornhauser-Duda obejrzała spektakl „Teatru Lalek z niepełnosprawnością” należący do projektu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej. Głównymi bohaterami przedstawienia były postaci z różnego typu niepełnosprawnościami, które poprzez scenki z codziennego życia uwrażliwiają odbiorców na swoje szczególne potrzeby.  Pierwsza Dama dołączyła też do zajęć ceramicznych, gdzie uczyła się wykonywania glinianych ozdób. Stoisko Fundacji L'Arche można odwiedzić podczas bożonarodzeniowego Kiermaszu Charytatywnego SHOM, który od kilku lat wspiera Agata Kornhauser-Duda.

Fundacja L'Arche prowadzi program „Wzmocnić głos niemocnych” polegający na standaryzacji opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, współpracuje z uczelniami i innymi ośrodkami, a także środowiskami zainteresowanymi zagadnieniem jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas rozmowy z przedstawicielami zarządu mówiono o modelach pracy z osobami niepełnosprawnymi, kolejnych celach organizacji, jej funkcjonowaniu i dotychczasowych osiągnięciach. Szczególnie akcentowano rosnącą potrzebę tworzenia tego typu placówek jako alternatywy dla dużych ośrodków. (KS)

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 4