Menu rozwijane

12 października 2020
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie
o1685306605.jpg
o495545667.jpg
o1397738414.jpg
o1252208024.jpg
o419040542.jpg
o968559742.jpg
o997706431.jpg
o1390721299.jpg
o1998155149.jpg
o1606149345.jpg
o2071120652.jpg
o545499021.jpg
o240021131.jpg
o442066871.jpg
o790106737.jpg
o1350362376.jpg
o1888865976.jpg
o153562370.jpg
o1061762068.jpg
o1233661268.jpg

W poniedziałek, w drugim dniu wizyty Pary Prezydenckiej na Ukrainie, Agata Kornhauser-Duda odbyła spotkanie z Pierwszą Damą Ukrainy, a następnie obie panie odwiedziły Muzeum Nauk Małej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W drugiej części dnia Małżonka Prezydenta RP udała się do Domu św. Marcina de Porres w Fastowie. Placówka prowadzi działalność społeczną i edukacyjną skierowaną do dzieci bezdomnych i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub skrajnie ubogich.

Może Cię zainteresować Podsumowanie IV edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie” W powołanej przez Ojców Dominikanów placówce Agata Kornhauser-Duda zapoznała się z działalnością ośrodka zapewniającego schronienie, wyżywienie i edukację, ale przede wszystkim namiastkę ciepła rodzinnego, troskę i poczucie bezpieczeństwa dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu życiowym. Dom prowadzi cały wachlarz zajęć ogólnorozwojowych i edukacyjnych, pomaga dzieciom w nauce szkolnej oraz dba o to, by spędzały czas aktywnie i kreatywnie.

– Centrum przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca, warunków w jakich ojcowie i siostry pełnią misję, a także niezwykle bogatej oferty skierowanej do podopiecznych ośrodka – mówiła Małżonka Prezydenta, która wśród szerokiego spektrum działalności placówki wymieniała prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, szkoły, przedszkola, klasy dla dzieci z niepełnosprawnościami czy domu samotnej matki.  – Wreszcie kawiarnia, która wspomaga działalność charytatywną, ale daje także możliwość zatrudnienia wychowankom ośrodka – kontynuowała. – A to są tylko niektóre projekty – podkreśliła. – Wszystkie zasługują na słowa największego uznania – zapewniła Pierwsza Dama.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Na stadionie Centrum św. Marcina mali podopieczni ośrodka przygotowali pokaz artystyczny przedstawiający życie Jana Pawła II, do którego obejrzenia została zaproszona Agata Kornhauser-Duda. Po występie Pierwsza Dama zaakcentowała, że w ośrodku dzieci otrzymują możliwość wychowania w duchu chrześcijańskim i mogą liczyć na indywidualne podejście „tak, by każde dziecko mogło rozwijać się na miarę własnych możliwości i na miarę własnych możliwości osiągnąć sukces”. Przytoczyła też słowa bohatera spektaklu, który mówił, że „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Małżonka Prezydenta zwiedziła ośrodek, oglądając pomieszczenia rehabilitacyjne i edukacyjne oraz spotkała się z pedagogami i pracownikami placówki. – Cieszę się, że realizowana jest tu misja patrona, który nazywany był ojcem dobroczynności, który pomagał wszystkim bez względu na kolor skóry, na wyznanie, na status społeczny – powiedziała Pierwsza Dama. Dom św. Marcina de Porres w Fastowie wspiera także kobiety w ciąży, samotne matki, w tym także nieletnie, będące często ofiarami przemocy w rodzinie, rodziny wielodzietne i zaniedbane środowiskowo, oferując im pomoc materialną, medyczną, prawną oraz psychologiczno-pedagogiczną. Zakresem swojej działalności obejmuje również kuchnię dla ubogich, bezdomnych i żyjących w skrajnym ubóstwie mieszkańców miasta. We współpracy z polskimi przedsiębiorcami powstanie też dom pomocy dla seniorów, a Kancelaria Prezydenta RP wspomogła ośrodek w ramach akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

– Znajdują tutaj wsparcie i pomoc ci, którzy najbardziej tego potrzebują: dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci, które znalazły się w trudnych życiowych warunkach, ale także samotne mamy, osoby bezdomne i ubogie – zauważyła Małżonka Prezydenta, która część wizyty w Fastowie przeznaczyła na spotkanie z przebywającymi pod opieką ośrodka samotnymi matkami i ich dziećmi. Wyraziła przekonanie, że „tego wszystkiego by nie było, gdyby nie ogromna praca i niezwykłe zaangażowanie wszystkich, którzy współtworzą to miejsce”. Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na wrażliwość i empatię oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka, jakie cechują pracowników i wolontariuszy Domu św. Marcina de Porres. Dodała, że „dom Może Cię zainteresować Stypendia dla podopiecznych Fundacji „Dorastaj z Nami” dzieli się tym co ma, ale do tego potrzebna jest pomoc z zewnątrz”. Pogratulowała umiejętności gromadzenia wokół ośrodka ludzi o otwartych sercach, którzy chcą wspierać dzieło Ojców Dominikanów. – Cieszę się, że jest wielu wolontariuszy, darczyńców, sponsorów i że ośrodek wspierają władze samorządowe – stwierdziła Pierwsza Dama, dziękując za „wspaniałe spotkanie, gościnność i niezwykłą atmosferę”.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Domu św. Marcina de Porres w Fastowie - zdjęcie w treści artykułu nr 4