Menu rozwijane

06 grudnia 2021

Po raz kolejny Małżonka Prezydenta spędziła Mikołajki ze społecznością Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. 6 grudnia rozmawiała z mamą chorej Gabrysi, Prezes zarządu Fundacji oraz wolontariuszami.

Fundacja Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” jest Organizacją Pożytku Publicznego, która od 2008 roku zapewnia wszechstronną, specjalistyczną, domową pomoc medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom z woj. małopolskiego. Obecnie pod opieką organizacji jest 42 podopiecznych. Otrzymują oni bezpłatną pomoc wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek oraz fizjoterapeutów. W ciężkich chwilach rodzinom pomaga psycholog.

„Alma Spei” dba o to, aby chore dzieci, ich zdrowe rodzeństwo i rodziny miały jak najwięcej okazji do uśmiechu, wspólnego cieszenia się chwilą i kolekcjonowania miłych wspomnień. Dlatego organizowane są dla nich urodziny, mikołajki, spotkania integracyjne i wycieczki. W miarę możliwości fundacja wspiera też rodziny wielodzietne, które na skutek choroby jednego z dzieci, znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Akcja na 6 grudnia to wspólny wysiłek darczyńców, zespołu „Alma Spei” i hospicyjnych wolontariuszy. Efektem są, dające mnóstwo radości, upominki, które św. Mikołaj wręcza wszystkim podopiecznym hospicjum. W tym roku darczyńcy zrealizowali 76 listów chorych dzieci i ich rodzeństwa: w ciągu  ostatniego  tygodnia do domów podopiecznych zawitała drużyna św. Mikołaja. Pierwsza Dama, która z uwagi na pandemię nie mogła razem z Mikołajem odwiedzić Gabrysi, rozmawiała dzisiaj z jej mamą.

15__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7778.jpg [516.37 KB]

Pani Elżbieta mówiła o córce, jej chorobie i potrzebach, a także o codziennych małych i wielkich radościach rodziny. Dorosła już dziewczyna jest podopieczną hospicjum od kilkunastu lat i dzięki tej pomocy, mimo wielkich ograniczeń spowodowanych chorobą, może mieszkać we własnym w domu i funkcjonować na miarę swoich możliwości otoczona bliskimi.

Za wielkie, nieocenione wsparcie udzielane już od 2008 roku pacjentom paliatywnym Agata Kornhauser-Duda podziękowała dziś Małgorzacie Musiałowicz, Prezes zarządu Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Podczas wideokonferencji Panie rozmawiały o działalności i misji fundacji, planach na przyszłość i kolejnych akcjach, jak świąteczne paczki żywnościowe dla rodzin podopiecznych. Pani Prezes opowiedziała o dzieciach, które Małżonka Prezydenta osobiście poznała m.in. podczas wizyty w „Alma Spei”, w domu Natalki czy zdalnie, jak w trakcie zeszłorocznego łączenia z małą Hanią i jej rodzicami.

17__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7794.jpg [525.49 KB]

Agata Kornhauser–Duda miała okazję do rozmowy także z wolontariuszkami wspierającymi hospicjum, które mówiły o specyfice pracy z dziećmi i pacjentami paliatywnymi. Z okazji przypadającego wczoraj Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Małżonka Prezydenta złożyła ochotniczkom „najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wielkie serce, za wrażliwość na potrzeby innych”. –  Dziękuję, że poświęcają Panie swój czas. Bardzo ważna jest pomoc materialna, jednak wydaje mi się, że ludzkie gesty, jak potrzymanie kogoś za rękę i powiedzenie dobrego słowa, zauważenie drugiego człowieka są równie, a może jeszcze ważniejsze – mówiła Pierwsza Dama.

 

Pierwsza Dama rozmawia z Małgorzatą Musiałowicz, Prezes zarządu Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” (1)
Pierwsza Dama rozmawia z Małgorzatą Musiałowicz, Prezes zarządu Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” (2)
Pierwsza Dama rozmawia z mamą Gabrysi, podopiecznej fundacji (3)
Pierwsza Dama rozmawia z mamą Gabrysi, podopiecznej fundacji (4)
Pierwsza Dama rozmawia z wolontariuszkami fundacji (5)
Pierwsza Dama rozmawia z wolontariuszkami fundacji (6)
03__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7684.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJA_8112.jpg
13__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJA_8205.jpg
15__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7778.jpg
17__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7794.jpg
20__Agata_Kornhauser_Duda_wideorozmmowa__20211206_GJB_7825.jpg