Menu rozwijane

09 maja 2022

– Dziękuję za waszą codzienną, społeczną pracę, którą podejmujecie dla zachowania polskości tu na amerykańskiej ziemi – mówiła w poniedziałek Agata Kornhauser–Duda w Domu Podhalan. Spotkaniem z Zarządem Związku Podhalan w Północnej Ameryce Pierwsza Dama rozpoczęła wizytę w Chicago. Towarzyszy jej minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w KPRP.

19__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8442.jpg [1.06 MB]

Podczas poniedziałkowej rozmowy z przedstawicielami Polonii Małżonka Prezydenta wyraziła radość z możliwości ponownego spotkania. – Z wdzięcznością wspominam nasze spotkanie z 2018 roku, kiedy to wspólnie mogliśmy świętować obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – akcentowała Pierwsza Dama. Wówczas w Millennium Park w Chicago Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podczas tej samej wizyty Pierwsza Dama wzięła udział w spotkaniu z członkami ZPPA w Domu Podhalan. – Cieszę się, że kolejny raz mogę być gościem w Domu Podhalan i zobaczyć znajome twarze – dodała w poniedziałek Pierwsza Dama. – Realizując kolejną wizytę w Chicago nie mogło mnie u Państwa zabraknąć – podkreśliła.

07__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7767.jpg [1.01 MB]

Pierwsza Dama podziękowała za otwartość i życzliwość. Wspomniała spotkania osobiste, jak wizyta pani Kamili Wilczek wraz z narzeczonym w Pałacu Prezydenckim, jak również wideorozmowę, która miała miejsce w maju ubiegłego roku. – Cieszę się, że pomimo dzielącej nas odległości jesteśmy w stałym kontakcie – powiedziała.

Dzisiaj rozmawiano o codziennej działalności utworzonego w 1929 r. Związku Podhalan, promocji Polski, kultywowaniu tradycji i dumie z pochodzenia. W ostatnich latach znaczące ograniczenie migracji z Polski do USA powodują zmiany w środowiskach polonijnych. Ubywa dzieci dobrze władających językiem polskim, a przybywa tych, dla których język polski jest drugim językiem lub nawet językiem obcym. W związku z tym bardzo ważna staje się promocja dwujęzyczności i promocja nauczania języka polskiego jako obcego na rozległym terytorium chicagowskiego okręgu konsularnego. Podkreślano dzisiaj wagę i znaczenie pielęgnowania bogatych tradycji kulturowych, krzewienia polskości i języka oraz wychowywania kolejnych pokoleń w poszanowaniu tradycji dwóch kultur: kraju zamieszkania i kraju pochodzenia.

11__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7899.jpg [654.04 KB]

– Dziękuję za Państwa codzienną, społeczną pracę, którą podejmujecie dla zachowania polskości tu na amerykańskiej ziemi. Bardzo dziękuję za godne naśladowania przywiązanie do wielowiekowej spuścizny przodków, za krzewienie polskości w USA przez muzykę, taniec i śpiew, za wychowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich – powiedziała Agata Kornhauser–Duda.

Podczas spotkania Małżonka Prezydenta oraz minister Adam Kwiatkowski otrzymali honorowe członkostwo Związku Podhalan w Ameryce Północnej. – Przyjmujemy je jako wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszego wspierania działalności związku – oświadczyła Pierwsza Dama.

06__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7706.jpg [770.21 KB]

Związek Podhalan zajmuje się także działalnością charytatywną. Środki zgromadzone podczas Balu Królowej przeznaczane są na wsparcie potrzebujących Polaków zarówno w USA, jak i w naszym kraju. Czytaj więcej>>

Wobec trwającej wojny na Ukrainie dyskutowano również o formach pomocy uchodźcom przebywającym Polsce oraz mieszkańcom Ukrainy, którzy zdecydowali się pozostać w kraju.

Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy w Domu Podhalan w Chicago
04__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7649.jpg
05__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7665.jpg
06__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7706.jpg
07__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7767.jpg
08__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7837.jpg
09__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7847.jpg
11__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7899.jpg
12__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_7991.jpg
13__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8003.jpg
14__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8081.jpg
15__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8113.jpg
16__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8136.jpg
17__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8252.jpg
18__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8308.jpg
19__Agata_Kornhausr_Duda_Związk_Podhalan_Chicago _20220510_JSZ_8442.jpg