Menu rozwijane

07 października 2021

Wizyta oficjalna Pary Prezydenckiej na Cyprze była okazją do spotkania Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi w trzech istniejących na wyspie placówkach polonijnych.

Założone przez rodziców i pedagogów szkoły działają w pięciu miastach i prowadzone są przez ORPEG. Program dostosowany jest do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej i obejmuje naukę języka polskiego, poznawanie historii kraju pochodzenia, jego tradycji i kultury. Daje również uczniom wracającym do Polski możliwość kontynuowania nauki.

Cypr: Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami - zdjęcie w treści artykułu

Podczas czwartkowego spotkania rozmawiano o współpracy placówek z polską Ambasadą i Konsulatami, promocji Polski na Cyprze i działalności polonijnej. Szkoły znajdują się w Nikozji, Limassol, Pafos, Paralimni i Larnace.

Mówiono o nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej będącym uzupełnieniem edukacji greckiej i angielskiej. Szkoły oferują też indywidualną terapię dla uczniów z dysortografią i dyskalkulią lub dodatkowe projekty czytelnicze, historyczne i rozwijające indywidulane pasje i zainteresowania

Może Cię zainteresować Spotkanie Pierwszych Dam w Nikozji

młodych ludzi. Organizują spotkania z ciekawymi postaciami, zapraszają gości z Polski, współtworzą wydarzenia okolicznościowe, a wszystko to w bliskiej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Pierwsza Dama rozmawiała z pedagogami o indywidualnym podejściu do uczniów i pracy nad ich harmonijnym rozwojem. Dzieci uczęszczają na zajęcia po lekcjach w szkołach realizujących obowiązek nauczania lub w weekendy. Taki tryb pracy wymaga dużego zaangażowania, ale i poświęcenia ze strony zarówno uczniów, jak i nauczycieli, co szczególnie akcentowała Pierwsza Dama. – Jestem Państwu wdzięczna za to, że udaje się Państwu zachęcić dzieci do nauki w czasie wolnym od zajęć w szkole cypryjskiej – mówiła. – Wiem, ile pomysłowości i kreatywności to od Państwa wymaga – uzupełniła. – Dziękuję za Państwa zaangażowanie i dostosowywanie nauczania do możliwości każdego ucznia – dodała, podkreślając swoje uznanie dla inicjatywy tworzenia przez pedagogów własnych podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (1)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (2)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (3)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (4)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (5)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (6)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z polskimi nauczycielami pracującymi na Cyprze (7)
o696247097.jpg
o1228337879.jpg
o1551818860.jpg
o2091417139.jpg
o1276957862.jpg
o1391382728.jpg
o1564926882.jpg

Nauczyciele podzielili się z Agatą Kornhauser-Dudą swoimi doświadczeniami, mówili o działalności każdej z placówek, wyzwaniach z jakimi się mierzą i planach na przyszłość. Mówiono też o zamiarze wielu licealistów podjęcia studiów w Polsce, o warunkach pracy w pandemii koronawirusa i nauczaniu zdalnym w obu krajach. Dyskutowano także o wartości współpracy międzypokoleniowej i zaznajamianiu uczniów z historiami kombatantów i uczestników walk o wolność Polski. Przedmiotem rozmowy było także wsparcie seniorów, szczególnie potrzebne w czasie pandemii oraz inicjatywy podjęte na Cyprze i w Polsce, jak choćby akcja „Obiady dla Bohaterów”, w którą zaangażowała się Pierwsza Dama RP.

Małżonce Prezydenta towarzył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.