05 maja 2020

Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz inicjatyw na rzecz znoszenia barier z myślą o wszystkich uczestnikach życia społecznego są jednym z głównych obszarów działalności Pierwszej Damy

o2109282680.jpg

5 maja Para Prezydencka - jak co roku - przyłącza się do obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nie tylko w tym szczególnym dniu, ale także na co dzień należy pamiętać, że społeczeństwo jako wspólnota powinno stanowić integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek czy stan zdrowia. Dlatego Para Prezydencka aktywnie włącza się w działania i wspiera projekty mające na celu znoszenie barier na różnych płaszczyznach życia, pogłębianie wrażliwości i integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - zdjęcie w treści artykułu

Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz inicjatyw na rzecz znoszenia barier z myślą o wszystkich uczestnikach życia społecznego są jednym z obszarów, w które Pierwsza Dama angażuje się od początku pełnienia swojej roli. – Tylko wtedy będziemy mogli uznać, że jesteśmy społeczeństwem otwartym i nowoczesnym, gdy żadna osoba, którą dotknęły trudności losowe, nie będzie wykluczana i marginalizowana – mówiła w trakcie Gali „Lodołamacze” we wrześniu 2016 roku.

Podczas wizyt w domach opieki, szpitalach i hospicjach w całej Polsce Pierwsza Dama od pięciu lat regularnie poznaje potrzeby osób chorych i z niepełnosprawnościami. Znalazło to odzwierciedlenie w konkretnych działaniach na rzecz potrzebujących prowadzonych wspólnie z ekspertami, pracownikami ośrodków i wolontariuszami. Agata Kornhauser-Duda

Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Fundacji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną

odbywa regularne spotkania z osobami niepełnosprawnymi, doświadczającymi ograniczeń z powodu choroby lub wieku. O potrzebie tworzenia odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji i nauki rozmawia w ośrodkach szkolno-wychowawczych i przedszkolach integracyjnych, zaprasza także do Pałacu Prezydenckiego podopiecznych tych placówek.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Małżonka Prezydenta angażuje się w akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych, chętnie też udziela patronatu inicjatywom propagującym integrację. – Jesteście wzorem do naśladowania i wierzcie mi, że Wasza wola walki o wymarzony cel jest właśnie tym, co motywuje innych do działania, co powoduje, że mają świadomość, że niepełnosprawność, pewne

Może Cię zainteresować O niezależnym życiu osób niepełnosprawnych na spotkaniu z Pierwszą Damą

ograniczenia czy słabości nie są żadną przeszkodą w realizacji marzeń i pasji – powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się w marcu tego roku do zawodników podczas inauguracji X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Co roku w Pałacu Prezydenckim odbywa się gala finałowa konkursu urbanistyczno-architektonicznego, którego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych

Może Cię zainteresować Finał IV edycji Konkursu „Lider Dostępności”

rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Odbyły się już cztery edycje tego konkursu organizowanego przez Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Obecnie trwają przygotowania do piątej. (KS)

______________________________

Corocznie 5 maja obchodzimy w Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody zostały zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku. Hasło przewodnie pierwszych obchodów brzmiało Rendez-vous de la Dignité („Spotkanie z godnością”). Święto ma być okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym.

Od 1999 roku 5 maja to także Światowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.