Menu rozwijane

19 czerwca 2021

W sobotę w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach odbył się finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Wyłoniono trzech laureatów, a ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w obecności Pary Prezydenckiej podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich. Dzisiejsze zmagania szesnastu Kół - zwycięzców etapu wojewódzkiego - obserwowała Agata Kornhauser-Duda.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu

W roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie spotykała się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim i podczas wizyt w całym kraju stały się inspiracją do zainicjowania Konkursu, którego celem jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz uhonorowanie osiągnięć tysięcy pań zrzeszonych w tych organizacjach. Małżonka Prezydenta wielokrotnie podkreślała, że Koła tworzą niezwykle cenny kapitał społeczny, a ich członkinie są nie tylko liderkami lokalnych społeczności, ale stanowią też inspirację dla innych kobiet.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu nr 2

W ramach Konkursu wyłonione zostały najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Do etapu wojewódzkiego, który odbył się w formie on-line, zgłosiło się 146 Kół z całej Polski, spośród których komisja pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta, wyłoniła 16. To one walczyły dzisiaj o miejsca na podium, gromadząc w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach wielobarwną i niepowtarzalną różnorodność polskich tradycji.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Tematem przewodnim Konkursu były regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały na specjalnie przygotowanych stanowiskach aranżację stołu weselnego młodej pary z uwzględnieniem elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych oraz specjały kuchni regionalnej.

Pierwsza Dama rozmawiała z członkiniami Kół o ich działalności spajającej i aktywizującej lokalne społeczności, o pielęgnowaniu tradycji i podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa. Panie prezentowały charakterystyczne dla swojego regionu elementy tradycyjnego obrzędu weselnego jak stroje pary młodej, zwyczaje, potrawy, wyroby rękodzielnicze, przyśpiewki i żartobliwe wiersze w gwarze.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Małżonka Prezydenta podziękowała paniom za udział w konkursie oraz za przepiękne świadectwa bogactwa kulturowego i społecznej energii, którymi może szczycić się współczesna polska wieś. Wyraziła radość, że w wydarzeniu uczestniczą także młodzi ludzie świadomi znaczenia kulturowego swojego regionu. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim. To wtedy przedstawiciele trzech zwycięskich organizacji: Kół Gospodyń Wiejskich w Kłopocie z woj. kujawsko-pomorskiego, w Brzózie Królewskiej z woj. podkarpackiego i w Występach z woj. świętokrzyskiego (kolejność alfabetyczna wg. nazw województw) dowiedzą się, które miejsca zajęli na podium. Organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP jest Kancelaria Prezydenta RP, a dzisiejsze wydarzenie prowadziła Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
o1167847680.jpg
o171745459.jpg
o1820891685.jpg
o244852759.jpg
o1812160884.jpg
o1296311260.jpg
o1983511636.jpg
o916685441.jpg
o1638088779.jpg
o211414727.jpg
o1892258274.jpg
o966417168.jpg
o2136387272.jpg
o460980855.jpg
o1693840651.jpg
o1100870653.jpg
o896224132.jpg
o1855829826.jpg
o1811007884.jpg
o519810145.jpg
o1438245299.jpg
o196191989.jpg
o285171083.jpg
o1908352976.jpg
o260920030.jpg
o553528257.jpg
o1898782672.jpg
o487990805.jpg
o81749418.jpg
o2039304569.jpg
o966643803.jpg
o405545178.jpg
o94671498.jpg
o552214128.jpg
o1666520975.jpg
o1772988092.jpg
o896222261.jpg
o1736766849.jpg

_______________________________________________________________

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

1. Województwo dolnośląskie - Koło Gospodyń Wiejskich „Nowowianki”

2. Województwo kujawsko-pomorskie - Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie

3. Województwo lubelskie - Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach

4. Województwo lubuskie - Koło Gospodyń Wiejskich w Gołaszynie

5. Województwo łódzkie - Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach

6. Województwo małopolskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowicach

7. Województwo mazowieckie – Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie

8. Województwo opolskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

9. Województwo podkarpackie – Koło Gospodyń Wiejskich „Brzozaki” w Brzózie Królewskiej

10. Województwo podlaskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach

11. Województwo pomorskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Borzechowie „MODRAKI”

12. Województwo śląskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Pabianicach „Pabianki”

13. Województwo świętokrzyskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Występach

14. Województwo warmińsko-mazurskie – Koło Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach

15. Województwo wielkopolskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszkach A

16. Województwo zachodniopomorskie – Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama: KGW są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi II Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich