Menu rozwijane

29 listopada 2021

Agata Kornhauser–Duda spotkała się z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej działającymi w Stowarzyszeniu „Łączy nas granica”.

Organizacja integruje środowisko byłych i obecnych funkcjonariuszy, wspiera działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, wdraża inicjatywy związane z przeciwdziałaniem przestępczości oraz niesie pomoc osobom potrzebującym. 8 grudnia w Białymstoku odbędzie się organizowany przez Stowarzyszenie koncert charytatywny na rzecz leczenia ciężko chorych dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej, który Pierwsza Dama objęła patronatem honorowym.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, w którym uczestniczyli również rodzice podopiecznych Stowarzyszenia, rozmawiano o formach pomocy udzielanej przez funkcjonariuszy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, wolontariacie, a także aktywizowaniu lokalnych społeczności do działań poprawiających bezpieczeństwo obywateli.

06_Spotkanie_SG_GJA_6773.jpg [377.47 KB]

Ważnym tematem spotkania były działania Stowarzyszenia oraz służba funkcjonariuszy w czasie obecnego kryzysu granicznego. W związku z trudną sytuacją na polsko–białoruskiej granicy funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej skupieni w Stowarzyszeniu angażują się w szereg przedsięwzięć o charakterze humanitarnym. Między innymi dystrybuują niezbędne w poszczególnych placówkach Straży Granicznej artykuły, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców: żywność, ciepłe ubrania i środki higieniczne. 

Funkcjonariusze podzielili się z Małżonką Prezydenta swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą oraz wyrazami wsparcia, które otrzymują dziś ze strony mieszkańców przygranicznych terenów.  

Może Cię zainteresować Przekazanie Macedonii Płn. szczepionek przeciw Covid–19

Organizacja „Łączy nas granica” pomagała funkcjonariuszom, którzy ucierpieli w wypadku samochodowym. Później wsparciem charytatywnym objęto też chore dzieci funkcjonariuszy i pracowników oddziału. 8 grudnia br. stowarzyszenie organizuje pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta wydarzenie, podczas którego zbierane będą środki na leczenie dzieci funkcjonariuszy i pracowników POSG.

Obecnie w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni ponad 2 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; jedną czwartą stanowią kobiety. Zadania realizowane przez funkcjonariuszy koncentrują się na przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, przemytowi, wykrywaniu pojazdów pochodzących z przestępstw czy ujawnianiu naruszeń zasad wjazdu i pobytu w Polsce.

Spotkanie Pierwszej Damy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (5)
01_Spotkanie_SG_GJA_6573.jpg
02_Spotkanie_SG_GJA_6580_2.jpg
03_Spotkanie_SG_GJA_6588.jpg
05_Spotkanie_SG_GJA_6628.jpg
06_Spotkanie_SG_GJA_6773.jpg