Menu rozwijane

27 września 2017
Pierwsza Dama z laureatami XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Pierwsza Dama na Gali Finałowej XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Pierwsza Dama na Gali Finałowej XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Pierwsza Dama z laureatami XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Pierwsza Dama z laureatami XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
Pierwsza Dama na Gali Finałowej XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017
o87986833.jpg
o1327495712.jpg
o329166424.jpg
o1046119495.jpg
o99360158.jpg
o308723468.jpg
o1478333373.jpg
o1329569376.jpg
o726898271.jpg
o367881763.jpg
o1132722939.jpg
o687643564.jpg

- Umiejętnie i konsekwentnie kruszą Państwo lody obojętności wobec osób z niepełnosprawnościami - mówiła Małżonka Prezydenta RP podczas gali „Lodołamacze” na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych po raz trzeci odbywał się pod honorowym patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe: dwa Złote Krzyże Zasługi oraz dwa Srebrne Krzyże Zasługi.

- Bardzo cieszę się, że mogę osobiście wyrazić moją głęboką wdzięczność i podziękować wszystkim osobom wspierającym osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim pracodawcom. Dziękuję za wielkie serce, za prospołeczną postawę, za realne prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej - powiedziała w swoim wystąpieniu Agata Kornhauser-Duda. - Budują Państwo wizerunek swoich firm, organizacji jako przyjaznych, wrażliwych społecznie. Potrafią Państwo w sposób szczególny zadbać o rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, które czekają na wyjście z izolacji -  podkreśliła Małżonka Prezydenta RP.

- W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo często spotykałam się z osobami niepełnosprawnymi, poznając ich problemy i potrzeby, stąd wiem, że o ile możliwości edukacji są dość szerokie, o tyle poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostaje nadal zbyt niski - powiedziała Pierwsza Dama. Zwracając się do pracodawców mówiła: „To właśnie Państwo umiejętnie i konsekwentnie kruszą lody obojętności wobec osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim dają Państwo przykład innym pracodawcom, że warto pomagać i wykorzystywać potencjał każdego człowieka bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie”.

Małżonka Prezydenta RP wyraziła wdzięczność organizatorom za to, że motywują osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy i związanych z nią wyzwań.  Dziękowała również ambasadorom konkursu i przedstawicielom mediów za nieustanne wspieranie integracji społecznej. ­­- Bardzo cieszę się, że konkurs stale się rozwija i w tym roku  został poszerzony o trzy kolejne kategorie - dodała Pierwsza Dama. Może Cię zainteresować W otwartym społeczeństwie nikt nie powinien być wykluczany Pierwsza Dama wręczyła statuetkę Super Lodołamacza ZHP

- Gratuluję gorąco wszystkim tegorocznym uczestnikom, a w szczególności laureatom wyłonionym w konkursie. Dziękuję Państwu za odwagę, za to, że udowodnili Państwo, iż niepełnosprawność nie przeszkadza w zdobywaniu osiągnięć i odnoszeniu sukcesów w życiu społecznym oraz zawodowym - podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

Organizatorem konkursu „Lodołamacze” jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W 2017 roku odbyła się jego XII edycja.

Podczas gali wręczono statuetki pracodawcom w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Lodołamacz Instytucja.

W tym roku konkurs został rozszerzony o trzy nowe kategorie: „Zdrowa Firma” –  dla pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników;  „Przyjazna przestrzeń” –  dla obiektów, przestrzeni publicznych, komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz „Dziennikarz bez barier” – dla dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe: Lodołamacz Specjalny 2017 Bartłomiejowi Skrzyńskiemu – rzecznikowi Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, dziennikarzowi i społecznikowi oraz Super Lodołamacz 2017  Fundacji Bez Tajemnic organizującej ogólnopolską inicjatywę „Zakrętki.info”.

Środową galę uświetnił pokaz tańca w wykonaniu Miss Świata Osób Niesłyszących Iwony Cichosz i Stefano Terrazzino. Utwory muzyczne zaprezentowali Artur Andrus oraz Tomasz Kowalski.