Menu rozwijane

04 lipca 2018
Agata Kornhauser-Duda przyjęła w Pałacu Prezydenckim dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Agata Kornhauser-Duda przyjęła w Pałacu Prezydenckim dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
o2082923119.jpg
o1847161812.jpg

Agata Kornhauser-Duda przyjęła w Pałacu Prezydenckim dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Ewę Nocoń, z którą rozmawiała o prowadzonych przez organizację działaniach. PNWM została utworzona jako instytucja międzynarodowa przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, a dzięki zrealizowanym przez nią dotychczas dofinansowaniom, niemal 3 miliony uczestników mogło wziąć udział w projektach umożliwiających spotkania oraz współpracę młodego pokolenia Polaków i Niemców.

Panie rozmawiały o młodzieżowych inicjatywach realizowanych podczas uczniowskich wymian oraz o różnych koncepcjach pedagogicznych. Spotkania polsko-niemieckie są dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się w międzynarodowe przedsięwzięcia edukacyjne, ale również do poznawania odmiennej kultury i współpracy z obcokrajowcami. Pierwsza Dama wymieniła się z Ewą Nocoń spostrzeżeniami na temat rangi budowania dobrosąsiedzkich relacji wśród młodego pokolenia, zarówno w wymiarze międzyludzkim, jak i w kontekście partnerstwa gospodarczego państw.

Dyrektor PNMW przedstawiła Małżonce Prezydenta cele strategiczne organizacji na kolejnych pięć lat. Wśród planów znajdują się m.in.: włączenie dotychczas skromnie reprezentowanych grup młodzieży do programów wymiany polsko-niemieckiej, wzmocnienie wymiany pozaszkolnej w Polsce i Niemczech, a także rozwój wymiany trójstronnej np. z Izraelem.

Na zakończenie spotkania panie podjęły temat mającej odbyć się w tym roku w Polsce III edycji „Laboratorium Wymiany” – kongresu dla nauczycieli oraz innych organizatorów polsko-niemieckiej wymiany, którego celem jest przekazanie doświadczeń i budowanie trwałych relacji pomiędzy partnerskimi szkołami.

Działalność PNWM opiera się na twórczych dokonaniach obu krajów i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. (KS)