Menu rozwijane

22 sierpnia 2021
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (1)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (2)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (3)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (4)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (5)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (6)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (7)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (8)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (9)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (10)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (11)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (12)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (13)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (14)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (15)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku (16)
o1346114681.jpg
o1346048162.jpg
o864401748.jpg
o1038285378.jpg
o403688511.jpg
o1919655727.jpg
o560997335.jpg
o771145409.jpg
o870373209.jpg
o329769492.jpg
o1707370832.jpg
o1133172776.jpg
o847195643.jpg
o2115786627.jpg
o2101455211.jpg
o1352099859.jpg

Aktywnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny, dbają o tradycję, ale i śmiało podążają z duchem nowoczesności. Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku ma już pięć lat, a do wspólnego świętowania jubileuszu członkowie koła zaprosili Agatę Kornhauser-Dudę.

– Zaszczytem było objęcie swoim patronatem tego jubileuszu. Jest to wyraz mojego uznania i szacunku dla aktywności koła. O jego działalności mogłam dowiedzieć się podczas spotkania w marcu tego roku w Pałacu Prezydenckim. Przekonałam się, jak prężnie działa i za tę prężną działalność bardzo serdecznie dziękuję – mówiła dziś Pani Prezydentowa. 

W marcu członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Mniszka w woj. lubelskim gościli w Pałacu Prezydenckim.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama: KGW są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

– Przez ostatnie sześć lat miałam okazję bardzo często spotykać się z członkiniami, i coraz częściej członkami Kół Gospodyń Wiejskich, bo nawet w nazwie występują już Gospodarze – podkreśliła Pierwsza Dama i dodała: – Te wszystkie spotkania, które miałam okazję odbyć są dla mnie osobiście bardzo ważnym i ciekawym doświadczeniem – dzięki nim mogę przekonać się o niezwykłej sile więzi sąsiedzkich, a także wielce inspirującej roli i sile kobiet na wsi.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku to trzynastoosobowy zespół pań i panów. Swoim działaniem każdego dnia podkreślają, jak ważne jest kultywowanie tradycji, przekazywanie jej młodym oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej. Pielęgnują zwyczaje obecne tu od lat, ale i odważnie czerpią z dobrodziejstw nowoczesności. Do upowszechniania i przekazywania lokalnego dziedzictwa wykorzystują media społecznościowe. To tu powstała m.in. „Elektroniczna Książka Przepisów Gospodyń Mniszańskich”.

– Są Panie liderkami swoich społeczności, animatorkami życia swoich lokalnych wspólnot – akcentowała Agata Kornhauser-Duda – To właśnie Panie bardzo często wytyczają kierunki zmian, które powinny następować na polskiej wsi, wyznaczają kierunki jej rozwoju, bo to właśnie Panie najlepiej znają troski, problemy i potrzeby swoich lokalnych wspólnot – i to Panie przekazują bardzo często te sprawy lokalnym władzom – dodała. – Bardzo często podkreślam to, że zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę kół, jak również ich wszechstronną działalność, Koła Gospodyń Wiejskich to naprawdę polski fenomen. I chociaż KGW liczą sobie ponad 150 lat, to prawdziwy rozkwit nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat. To duża zasługa wsparcia finansowego, które koła otrzymały – zaznaczyła.

Członkowie koła z Mniszka realizują projekty skierowane od dzieci i młodzieży, angażują społeczność lokalną oraz aktywnie uczestniczą w życiu sołectwa i gminy. Przed wybuchem pandemii organizowali wiele wydarzeń dla mieszkańców własnej i okolicznych wsi, a w tym trudnym czasie pomagali m.in. szyć maseczki. Regionalne dziedzictwo prezentowali w konkursach i przeglądach, podczas których zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

– Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich to wymiana doświadczeń, to zacieśnianie więzi międzypokoleniowych i to, co bardzo cenię jako nauczycielka i pedagog – to także fakt, że Państwo przykładają ogromną wagę do tego, by przekazywać tradycje młodszemu pokoleniu. Za tą działalność edukacyjną bardzo serdecznie dziękuję – mówiła Małżonka Prezydenta RP.

– Z okazji pięciolecia życzę przede wszystkim tej niesłabnącej energii, którą Państwo mają i którą zarażają innych – to niezwykła umiejętność, żeby przyciągać ludzi, którzy chcą pomagać i chcą działać – zakończyła Pani Prezydentowa, przekazując także życzenia i pozdrowienia od Andrzeja Dudy, który dziś rozpoczął wizytę na Ukrainie.