Menu rozwijane

30 maja 2022

Drugiego dnia wizyty Pary Prezydenckiej w Kairze, Agata Kornhauser–Duda spotkała się z Małżonką Prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu.

W poniedziałek Pierwsze Damy Agata Kornhauser–Duda i Entissar Amer odbyły rozmowę w cztery oczy, a następnie Małżonka Prezydenta Egiptu zaprosiła swojego gościa do rozmowy przy śniadaniu wydawanym na cześć Małżonki Prezydenta RP. Panie podjęły tematy z zakresu wspólnych obszarów działalności, jak młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne.

Rozmowa toczyła się także wokół zaangażowania Pary Prezydenckiej Egiptu w działania na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich oraz na rzecz praw kobiet oraz ich aktywizacji zawodowej.

01__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_8986_1.jpg [832.91 KB]

Agata Kornhauser–Duda mówiła o oferowanych przez Polskę studiach wyższych dla ponad miliona studentów na prawie 350 uczelniach. Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje liczne stypendia i granty dla zagranicznych studentów i naukowców. Pierwsze Damy rozmawiały też o udziale studentów i naukowców z Egiptu w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), o najchętniej wybieranych kierunkach studiów w obu krajach, współpracy w obszarze edukacji między Polską a Egiptem oraz o egipskim systemie szkolnictwa. Egipskie społeczeństwo składa się w połowie z osób do 25 roku życia.

Pierwsza Dama RP podziękowała też za regularne zaproszenia do udziału w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych takich jak festiwale artystyczne, które otrzymujemy za pośrednictwem Ambasady Egiptu w Warszawie. Uczestniczą w nich np. ludowe zespoły pieśni i tańca. Polska prezentuje też swoje osiągnięcia w dziedzinie kinematografii podczas kolejnych edycji Festiwalu Filmowego w Kairze oraz festiwali w Aleksandrii i Ismailii.

07__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_9166.jpg [967.96 KB]

Entissar Amer mówiła o przygotowywanych w Egipcie programach na rzecz osób starszych, pytała o polskie doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie. Małżonka Prezydenta RP wskazywała m.in. na działalność Domów Pomocy Społecznej oraz na coraz bardziej popularną w naszym kraju ideę dziennych domów pobytu. Pierwsza Dama wielokrotnie gościła w tego typu placówkach. W nich seniorzy mogą wspólnie spędzać czas, rozwijać pasje, podróżować czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, często też mają dostęp do leczenia i rehabilitacji.

Panie mówiły także o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzonych w obu krajach.

Może Cię zainteresować Para Prezydencka spotkała się z Polonią w Egipcie

 

Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Egiptu (1)
Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Egiptu (2)
Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Egiptu (3)
Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Egiptu (4)
Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Egiptu (5)
01__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_8986_1.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_9022.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_9037.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_9196.jpg
07__Agata_Kornhauser_Duda_powitanie_Entissa_Amer_Egipt_20220530_GJB_9166.jpg