Menu rozwijane

05 września 2022

W poniedziałek Małżonka Prezydenta przebywała z wizytą we Lwowie. Wieczorem, w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej wzięła udział w spotkaniu z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego, a wcześniej odwiedziła Cmentarz Orląt Lwowskich. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Jacek Siewiera.

Na Cmentarzu Orląt Lwowskich Pierwsza Dama złożyła kwiaty na Płycie Głównej Grobu Nieznanego Żołnierza, przy pomniku Ukraińskiej Armii Galicyjskiej oraz na grobach poległych w czasie obecnego konfliktu zbrojnego.

03_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6805.jpg [629.99 KB]

Następnie Agata Kornhauser–Duda udała się do Konsulatu RP, gdzie spotkała się z ukraińskimi nauczycielkami uczącymi języka polskiego w szkołach z okręgu lwowskiego. Z pedagogami Pierwsza Dama rozmawiała o współpracy obu krajów w zakresie edukacji przedstawicieli mniejszości narodowej. Panie reprezentowały szkoły, gdzie język polski jest nauczany jako obcy. W bieżącym roku szkolnym chęć nauki j. polskiego zadeklarowało 30 tysięcy uczniów.

07_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7191.jpg [279.78 KB]

Małżonka Prezydenta mówiła o ukraińskich uczniach, którzy kontynuują edukację w polskich placówkach, pytała o warunki pracy w Ukrainie od wybuchu wojny, rozmawiano o podtrzymywaniu przynależności narodowej za granicą i oczekiwaniach zarówno uczniów, jak i rodziców względem współczesnej szkoły. Nauczycielki opowiedziały o realizowanych przez nie projektach edukacyjnych, wyzwaniach z jakimi spotykają się w codziennej pracy, potrzebach i podnoszeniu kompetencji zawodowych. Wspominano o specyfice nauczania języka polskiego jako obcego oraz dedykowanych podręcznikach. Podkreślano, że liczebność uczniów w reprezentowanych placówkach w bieżącym roku szkolnym nie uległa zmianie, mimo że wiele rodzin opuściło kraj. Ich miejsce zajęły dzieci ze wschodu Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli Ambasador RP Bartosz Cichocki i Eliza Dzownkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie.

Może Cię zainteresować Lwów. Wizyta w szkole Lwów. Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Medyczne dla Dzieci i Miejski Szpital Kliniczny

08_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7204.jpg [379.24 KB]

Konsulat RP. Spotkanie z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego (1)
Konsulat RP. Spotkanie z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego (2)
Konsulat RP. Spotkanie z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego (3)
Konsulat RP. Spotkanie z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego (4)
Konsulat RP. Spotkanie z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach z okręgu lwowskiego (5)
Pierwsza Dama odwiedziła Cmentarz Orląt Lwowskich (6)
Złożenie kwiatów na Płycie Głównej Grobu Nieznanego Żołnierza (7)
Złożenie kwiatów na Płycie Głównej Grobu Nieznanego Żołnierza (8)
Złożenie kwiatów na Płycie Głównej Grobu Nieznanego Żołnierza (9)
Pierwsza Dama odwiedziła Cmentarz Orląt Lwowskich (10)
Pierwsza Dama odwiedziła Cmentarz Orląt Lwowskich (11)
Złożenie kwiatów przy pomniku Ukraińskiej Armii Galicyjskiej (12)
Złożenie kwiatów na grobach poległych w trwającej wojnie (13)
01_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7110.jpg
02_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7118.jpg
03_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7151.jpg
07_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7191.jpg
08_AKD_Lwow_Nauczyciele_20220905_MB2_7204.jpg
01_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6758.jpg
02_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6782.jpg
03_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6805.jpg
04_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6810.jpg
05_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6827.jpg
06_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6870.jpg
10_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_6990.jpg
12_AKD_Lwow_Cm_Lyczakowski_20220905_MB2_7030.jpg