01 marca 2019

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Pierwsza Dama odwiedziła Szkołę Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego

Agata Kornhauser-Duda została zaproszona przez młodych ludzi do rozmowy

Uczniowie pytali o szkolne doświadczenia Pierwszej Damy, obowiązki wynikające z pełnionej funkcji i książki

Dzieci pytały Pierwszą Damę o ulubioną muzykę i gotowanie, ale też były ciekawe, które z odwiedzonych w towarzystwie Prezydenta RP krajów wywarły na niej największe wrażenie

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Minodze

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków

o705444146.jpg
o1965719001.jpg
o1058194641.jpg
o1148341803.jpg
o1405639330.jpg
o438848635.jpg
o1674701382.jpg
o1088449122.jpg
o446021350.jpg
o479146590.jpg
o586323271.jpg
o2116028341.jpg
o2092097073.jpg
o946443454.jpg
o740551667.jpg
o1732280568.jpg
o1681458931.jpg
o1683422299.jpg
o1417603108.jpg
o43801870.jpg
o355465706.jpg
o2016941562.jpg
o617798509.jpg
o1841115400.jpg
o1265420169.jpg
o375731741.jpg
o2039625673.jpg

- Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do szkoły, która w minionym, tak ważnym dla Polaków roku, otrzymała imię Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski - mówiła Małżonka Prezydenta w Szkole Podstawowej w Minodze. Obejrzała tam patriotyczny spektakl, opowiadała uczniom o własnych szkolnych doświadczeniach oraz o inspirujących ludziach, których poznała. Odwiedziła też przedszkolaki i wzięła udział w spotkaniu z pedagogami.

Małżonka Prezydenta: Nowoczesny patriotyzm to rozwijanie dobrze rozumianej samorządności - zdjęcie w treści artykułu

Uczniowie przygotowali spektakl poetycko-muzyczny ilustrujący narodowe wartości moralne i odrodzenie państwa polskiego. - Gratuluję wzruszającego występu ukazującego drogę Polski i Polaków do wolności i nawiązującego do podniosłej atmosfery, którą wszyscy razem przeżywaliśmy 11 listopada 2018 roku - powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama podkreśliła potrzebę przekazywania młodzieży prawdy o polskiej historii, budowania poczucia dumy narodowej oraz kształtowania postawy wdzięczności wobec naszych przodków, dostrzegając w tym procesie dużą rolę szkolnych uroczystości. - Przedstawienie, a także szereg innych działań (…), świadczą o tym, że w szkole dużą wagę przywiązuje się do wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, poszanowania symboli narodowych oraz w poczuciu dumy z przynależności do kraju i do małej ojczyzny - zauważyła.

Małżonka Prezydenta mówiła o edukacji w duchu nowoczesnego patriotyzmu, który opiera się na przygotowywaniu podopiecznych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz na „wdrażaniu młodych ludzi do tego, by jak najlepiej wypełniali codzienne obywatelskie powinności”. Zwracając się do uczniów z małopolskiej Minogi Pierwsza Dama akcentowała, że nowoczesny patriotyzm „to także rozwijanie dobrze rozumianej samorządności, czyli umożliwianie współdecydowania o sprawach dla Was ważnych, także umożliwianie Wam podejmowania konkretnych działań, które mają na celu dobro wspólne”. Przypomniała, że w czasach globalizacji budowanie relacji młodego pokolenia z ojczyzną powinno „zawsze odbywać się w kontekście współistnienia obok oraz z innymi narodami i w szacunku do nich, a także dla ich odmiennych kultur i tradycji”. Pierwsza Dama, nawiązując do obchodzonego dziś Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, „a więc tych, dla których wolna i niepodległa Ojczyzna była wartością najwyższą”, życzyła zgromadzonym w sali gimnastycznej uczniom, aby „ta, co nie zginęła” była w sercu każdego z nich.

Małżonka Prezydenta: Nowoczesny patriotyzm to rozwijanie dobrze rozumianej samorządności - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Małżonka Prezydenta: Nowoczesny patriotyzm to rozwijanie dobrze rozumianej samorządności - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Następnie Agata Kornhauser-Duda została zaproszona przez młodych ludzi do rozmowy o szkolnych doświadczeniach, obowiązkach wynikających z pełnionej funkcji, książkach, zwierzętach i czasie wolnym. Dzieci pytały Pierwszą Damę o ulubioną muzykę i gotowanie, ale też były ciekawe, które z odwiedzonych w towarzystwie Prezydenta RP krajów wywarły na niej największe wrażenie. - Najbardziej zapamiętałam wizytę w Etiopii - wyznała Pierwsza Dama, wspominając pobyt w szkole prowadzonej przez Siostry Salezjanki w Addis Abebie, mających pod opieką ponad tysiąc dzieci. Małżonka Prezydenta opowiedziała uczniom szkoły w Minodze o warunkach życia ich rówieśników w Afryce, dla których rzetelna edukacja jest jedyną szansą na godną przyszłość. Pierwsza Dama mówiła też o miłości do książek wyniesionej z domu rodzinnego oraz o zainteresowaniu muzyką klasyczną. - Zawsze fascynowała mnie otwartość na świat i ludzi oraz kreatywność młodzieży - odpowiedziała na pytanie jednego z uczniów o osoby inspirujące Pierwszą Damę.

Małżonka Prezydenta: Nowoczesny patriotyzm to rozwijanie dobrze rozumianej samorządności - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z przedszkolakami, którym przeczytała legendę o Mariackim Hejnale oraz wysłuchała piosenki w wykonaniu trzy i czterolatków. Na zakończenie wizyty spotkała się nauczycielami, pracownikami szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców. (KS)