Menu rozwijane

26 stycznia 2019

Panama zamieniła się w międzynarodową stolicę radości i wiary. Wszystko za sprawą trwających w niej XXXIV Światowych Dni Młodzieży. W piątek do tysięcy pielgrzymów z ponad 150 krajów dołączyła Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama rozpoczęła wizytę w Ameryce Łacińskiej od spotkania z harcerzami, którzy pełnią rolę ratowników w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. - Jestem dumna widząc polskie barwy narodowe na emblematach i mundurach młodych ludzi, którzy i chcą i potrafią pełnić odpowiedzialną, niełatwą służbę na rzecz kilkuset tysięcy swoich rówieśników z całego świata - powiedziała zwracając się do wolontariuszy. Nawiązała też do znakomitych efektów pracy jednostki podczas ŚDM w Polsce w 2016 roku. - Sprawność służb porządkowych i medycznych wywarła wtedy wielkie wrażenie na pielgrzymach i dziennikarzach z całego świata - przypomniała Małżonka Prezydenta raz jeszcze dziękując harcerzom za tamto zaangażowanie. - Tak jak wtedy, tak i teraz nasz kraj oraz polska młodzież będą postrzegane w dużej mierze przez pryzmat tego, jak wypełnicie swoje obowiązki - podkreśliła.

Małżonka Prezydenta w Panamie: Jestem dumna widząc polskie barwy narodowe - zdjęcie w treści artykułu

Małżonka Prezydenta wraz z Ambasadorem RP w Panamie Leszkiem Białym oraz jednym z harcerzy rozpaliła tradycyjne ognisko. Zasiedli przy nim wolontariusze z Polski oraz Litwini, Ukraińcy i panamscy skauci, którzy w ramach ochotniczej jednostki ratunkowej ZHR wspólnie zapewniają wsparcie medyczne uczestnikom ŚDM. Młodzi ludzie opowiedzieli Pierwszej Damie o ostatnich dwóch latach skomplikowanych przygotowań do podjęcia służby i organizacji liczącego ponad dwieście osób kontyngentu. Mówili o radosnych doświadczeniach podczas pracy na rzecz innych, jak również o dramatycznych okolicznościach, które wymagają od młodych ratowników nie tylko umiejętności, ale też dyscypliny, odwagi i opanowania. Szczególnie poruszająca była relacja z akcji ratunkowej, podczas której harcerzom udało się przywrócić akcję serca nieprzytomnej kobiecie. Jak przyznali w trakcie spotkania z Pierwszą Damą przekonali się wtedy, że ich działania, poprzedzone miesiącami pracy podczas szkoleń, mają głęboki sens i bezcenną wartość - ratowanie życia.

Według Małżonki Prezydenta warto podczas trwającego święta przypominać o wartości działań na rzecz bliźnich. - Wolontariat i skauting to służba, to altruizm i miłość bliźniego przełożone na język konkretu, działań praktycznych - tłumaczyła. Dodała też, że „bezinteresowne ofiarowanie swoich sił, czasu i umiejętności innemu, potrzebującemu człowiekowi” są dostrzegane i podziwiane oraz stanowią wzór dla ludzi w każdym wieku.

Harcerze cieszyli się, że ŚDM są też wspaniałą okazją do wspólnej modlitwy, jak również do poznawania rówieśników z innych krajów oraz odmiennych kultur, które reprezentują. Opowiadali o współpracy z panamskimi władzami i służbami, od których otrzymują nie tylko niezbędne wsparcie, ale także liczne dowody szczerej przyjaźni i wdzięczności. - Wasza obecność i Wasza praca na kolejnych edycjach Światowych Dni Młodzieży jest po prostu niezbędna, gdyż bardzo pomagacie w osiągnięciu podstawowych, najważniejszych celów tych spotkań - akcentowała Agata Kornhauser-Duda, życząc harcerzom głębokiego, duchowego przeżycia tego wyjątkowego wydarzenia.

W wizycie uczestniczył także Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

Małżonka Prezydenta w Panamie: Jestem dumna widząc polskie barwy narodowe - zdjęcie w treści artykułu nr 1

HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, która organizuje ćwiczenia, szkolenia i manewry w zakresie pierwszej pomocy, a harcerki i harcerze prowadzą zajęcia w szkołach oraz zapewniają zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Latem ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownicy wodni pełnią służbę na koloniach i obozach. (KS)

Małżonka Prezydenta w Panamie: Jestem dumna widząc polskie barwy narodowe - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Może Cię zainteresować Msza św. na Jasnej Górze z udziałem Papieża Franciszka Pierwsza Dama na Światowych Dniach Młodzieży
Młodzi ludzie opowiadali o przygotowaniach do podjęcia służby, organizacji kontyngentu i doświadczeniach podczas pracy na rzecz innych
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęło się od rozpalenia tradycyjnego ogniska
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Młodzi ludzie opowiadali o przygotowaniach do podjęcia służby, organizacji kontyngentu i doświadczeniach podczas pracy na rzecz innych
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie Małżonki Prezydenta z ratownikami Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy pełnią służbę podczas XXXIV Światowych Dni Młodzieży
W spotkaniu wzięli udział wolontariusze z Polski oraz Litwini, Ukraińcy i panamscy skauci, którzy w ramach ochotniczej jednostki ratunkowej ZHR wspólnie zapewniają wsparcie medyczne uczestnikom ŚDM
W spotkaniu wzięli udział wolontariusze z Polski oraz Litwini, Ukraińcy i panamscy skauci, którzy w ramach ochotniczej jednostki ratunkowej ZHR wspólnie zapewniają wsparcie medyczne uczestnikom ŚDM
W spotkaniu wzięli udział wolontariusze z Polski oraz Litwini, Ukraińcy i panamscy skauci, którzy w ramach ochotniczej jednostki ratunkowej ZHR wspólnie zapewniają wsparcie medyczne uczestnikom ŚDM
o687795323.jpg
o2137992589.jpg
o2005832281.jpg
o226600522.jpg
o331371715.jpg
o249750036.jpg
o474180247.jpg
o1581376015.jpg
o62321164.jpg
o1013712100.jpg
o1286576763.jpg
o1017630499.jpg
o1872690918.jpg
o1068422890.jpg
o1375964725.jpg