Menu rozwijane

10 lutego 2020
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (1)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 należącej do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (2)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (3)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (4)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (5)
Występy uczniów (6)
Występy uczniów (7)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (8)
Występy uczniów (9)
Występy uczniów (10)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (11)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (12)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (13)
Występy uczniów (14)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (15)
Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej nr 7 (16)
Pierwsza Dama przy tablicy upamiętniającej dzieci syberyjskie (17)
Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej należącej do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (18)
Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej (19)
Pierwsza Dama na lekcji języka niemieckiego w szkole branżowej (20)
Pierwsza Dama w pracowni nauki obsługi hotelowej (21)
Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej (22)
Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej (23)
Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej (24)
Pierwsza Dama w pracowni kucharskiej (25)
Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej (26)
Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej (27)
Pierwsza Dama w pracowni murarsko-tynkarskiej (28)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (29)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (30)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (31)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (32)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (33)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (34)
Pierwsza Dama w przedszkolu należącym do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego (35)
o1336182252.jpg
o1113964438.jpg
o2022151364.jpg
o346364754.jpg
o557503986.jpg
o1490824319.jpg
o735151484.jpg
o1028719889.jpg
o169320312.jpg
o1097261336.jpg
o601712462.jpg
o1012928124.jpg
o1463033926.jpg
o2028205861.jpg
o1704052530.jpg
o784416384.jpg
o746620465.jpg
o243836823.jpg
o933818794.jpg
o1996655309.jpg
o1120486110.jpg
o1181986795.jpg
o855469799.jpg
o194778605.jpg
o551526988.jpg
o1656317931.jpg
o1382832081.jpg
o1642331621.jpg
o423853877.jpg
o1518090318.jpg
o1702469293.jpg
o1537818315.jpg
o1392758035.jpg
o2048834047.jpg
o2095322302.jpg

W poniedziałek Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Wejherowie (województwo pomorskie). Odwiedziła, należące do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, placówki sprawujące opiekę na osobami niepełnosprawnymi.  

W Szkole Podstawowej nr 7 Pierwsza Dama zapoznała się z historią ośrodka, na który składają się przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy i szkoła branżowa. – Jestem ogromnie wdzięczna, że zechcieliście Państwo podzielić się ze mną swoją niezwykłą działalnością. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim kompleksowości Może Cię zainteresować Agata Kornhauser-Duda i Elizabeta Gjorgievska odwiedziły szpital im. księżnej Anny Mazowieckiej wsparcia, jakiego Państwo udzielają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami – mówiła Małżonka Prezydenta.

Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny nawiązujący do kultury Japonii. W tym kraju w latach 20 ubiegłego wieku znalazło schronienie kilkaset sierot po polskich zesłańcach na Syberię, które następnie przez USA trafiły do Wejherowa i zamieszkały na terenie kompleksu. Tradycja kontaktów polsko-japońskich jest nadal podtrzymywana, za co Pierwsza Dama serdecznie podziękowała. Przy tej okazji podzieliła się swoimi wspomnieniami z niedawnej wizyty w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który przygarnął polskie sieroty.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu

Uczniowie wejherowskiej szkoły podstawowej przygotowali też utwór muzyczny oparty na ludowym tańcu kaszubskim oraz opowiadający o katarynce. Agata Kornhauser-Duda, dziękując za wspaniały występ, zwróciła uwagę na przywiązanie placówki do wychowywania podopiecznych w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych, ale jednocześnie w miłości do małej ojczyzny i jej tradycji.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Małżonka Prezydenta, która w całej Polsce ma okazję odwiedzać ośrodki wychowawcze, przyznała, że w Wejherowie szczególnie ujęła ją misja ośrodka, jako przyjaznego miejsca oferującego podopiecznym warunki do rozwoju na miarę możliwości każdego z nich, bez stresu i porażek, w którym każdy wychowanek znajdzie przyjaciela. – Gratuluję Państwu. Szkoła jest miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie i międzyludzkie – powiedziała Pierwsza Dama. – Zawsze powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy profesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne są też wrażliwość, empatia i zrozumienie specyficznych i szczególnych potrzeb Państwa wychowanków – dodała. – Doskonale wiem co to znaczy zawód nauczyciela i zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży. Nigdy też praca nie zostaje w murach szkoły, bo problemy i troski podopiecznych są również naszymi troskami – przyznała, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej rewelacyjne efekty.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Następnie, w Branżowej Szkole I stopnia Agata Kornhauser-Duda zwiedziła pracownie specjalistyczne przygotowujące podopiecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Dołączyła też do lekcji języka niemieckiego polegającej na rozpoznawaniu i nazywaniu smaków i zapachów. Podczas rozmów z uczestnikami zajęć branżowych i ich pedagogami Pierwsza Dama poznała zainteresowania uczniów, metody kształcenia teoretycznego i praktycznego na kierunkach murarz-tynkarz, pracownik obsługi hotelowej i kucharz.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Małżonka Prezydenta spróbowała swoich sił w kuchni i osobiście przekonała się, że wznoszenie muru z cegły jest wymagającym zajęciem. Za pomocą Skype Pierwsza Dama rozmawiała też z grupą uczniów przebywających obecnie na praktykach w Sewilli, którzy opowiedzieli o pracy, zwiedzaniu i flamenco. – Bardzo mnie cieszy, że dzielą się Państwo swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a przede wszystkim, że młodzież ma okazję zdobywać doświadczenie poza granicami naszego kraju – powiedziała Małżonka Prezydenta podczas późniejszej rozmowy z pedagogami.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Na zakończenie wizyty w Wejherowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła przedszkolaki, którym przeczytała wiersz „Chory Kotek”, zwiedziła sale edukacyjne i rehabilitacyjne, poznając najmłodszych podopiecznych ośrodka. Z ich wychowawcami Pierwsza Dama rozmawiała o diagnostyce małych dzieci i stosowanych w przedszkolu terapiach. Maluchy chętnie pokazywały ulubione zabawki, mówiły o zwierzętach i bajkowych postaciach.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 6

Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata. Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju maluchów od chwili zdiagnozowania niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dzieci nauki w szkole.

Małżonka Prezydenta w Wejherowie - zdjęcie w treści artykułu nr 7

_____________________________________

Szkoły i placówki należące do Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego zajmują się edukacją, rewalidacją, opieką i rehabilitacją około 550 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieką terapeutyczną obejmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia 25 roku życia. PZKS w Wejherowie jest największą placówką tego typu w województwie pomorskim i jedną z największych w kraju. Podopieczni ośrodka udzielają się w różnorodnych kołach zainteresowań, Ognisku Pracy Pozaszkolnej i uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych. (KS)