Menu rozwijane

22 września 2021
Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami (1)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z polonijnymi nauczycielami (2)
Spotkanie odbyło się w Konsulacie Generalnym RP (3)
– Jako nauczyciel, jestem dumna z tego, że poza granicami kraju znajduje się tak wiele osób, które poprzez nauczanie promują pozytywny wizerunek Polski i Polaków – mówiła Pierwsza Dama (4)
Pierwsza Dama i minister Adam Kwiatkowski wręczyli dyplomy ukończenia studiów podyplomowych (5)
Studia „Filologia Polska w praktyce” zorganizowano przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (6)
Spotkanie z polonijnymi nauczycielami (7)
Spotkanie z polonijnymi nauczycielami (8)
Spotkanie z polonijnymi nauczycielami (9)
Spotkanie z polonijnymi nauczycielami (10)
Spotkanie z polonijnymi nauczycielami (11)
166776088.jpg
1013360341.jpg
792240153.jpg
1519514492.jpg
942375512.jpg
173399407.jpg
1606545658.jpg
1241424598.jpg
1533398282.jpg
1491519242.jpg
1832029898.jpg

W środę Pierwsza Dama ponownie odwiedziła Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Tym razem spotkała się tam z nauczycielami polonijnymi. Wizyta była okazją do wręczenia pedagogom certyfikatów ukończenia studiów podyplomowych.

Małżonka Prezydenta wręczyła dyplomy nauczycielom polonijnym - zdjęcie w treści artykułu

W spotkaniu z Małżonką Prezydenta uczestniczyły słuchaczki zorganizowanych przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce studiów podyplomowych. Panie pracują w placówkach oświatowych w całych Stanach, dlatego dzisiaj rozmawiano o pracy nauczyciela w obecnych czasach i pracy nauczyciela polonijnego. Agata Kornhauser-Duda, która przez 17 lat uczyła języka niemieckiego przyznała, że nie jest to zawód łatwy, ponieważ stawka: przyszłość młodych ludzi, jest bardzo wysoka, a nauczanie polonijne łączy się z dodatkowymi wyzwaniami.

Pedagodzy odebrali dyplomy z rąk Pierwszej Damy oraz ministra Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w KPRP. – Dziękuję za tę inicjatywę Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, która w wyniku współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, umożliwia pedagogom dalsze kształcenie, by mogli zdobywać jeszcze większą wiedzę i rozwijać się dla dobra uczniów – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda. –  Jako nauczyciel, jestem dumna z tego, że poza granicami kraju znajduje się tak wiele osób, które poprzez nauczanie promują pozytywny wizerunek Polski i Polaków – dodała.

Małżonka Prezydenta wręczyła dyplomy nauczycielom polonijnym - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Studia „Filologia Polska w praktyce” to dydaktyka języka polskiego jako obcego oraz poszerzanie wiedzy nt. pracy z dzieckiem. Pierwsza Dama zauważyła, że trudny czas pandemii pedagodzy wykorzystali na samorealizację, podnoszenie kompetencji dydaktycznych i merytorycznych, by później wykorzystywać je w pracy z polonijną młodzieżą, co więcej finansując studia z własnych środków. – Taka postawa zasługuje na ogromne wyrazy uznania – mówiła. Podkreśliła, że szkoły polonijne są wyjątkowym miejscem, różniącym się znacznie od placówek w Polsce. – Są miejscem, w którym dzieci nie tylko zdobywają wiedzę z konkretnych przedmiotów, ale także są ich drugim domem, gdzie dzięki Państwu - zaraz po rodzicach i dziadkach - zyskują wrażliwość na swoje dziedzictwo kulturowe, poznają historię kraju swoich przodków, otwierają się na swoją narodową tożsamość i język – uzupełniła Małżonka Prezydenta, zwracając się do pedagogów. Wyraziła przekonanie, że w przyszłości uczniowie zauważą i docenią ten wysiłek, a ich trud włożony w pogłębianie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce przyniesie korzyści w dorosłym życiu. Agata Kornhauser-Duda stwierdziła, że nauczycielki odpowiedzialnie podchodzą do swojego zawodu, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom swoich uczniów. – Właśnie te studia są na to dowodem – podkreśliła, zauważając, że uczniowie, którzy urodzili się już w USA najczęściej uczą się języka polskiego jako obcego. Pierwsza Dama podziękowała nauczycielkom za zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach. –  Sama wiem, jaka to satysfakcja, gdy nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Ale też przeżywamy ich porażki. Widzę, że dla pań to nie tylko praca, ale i powołanie. Podziwiam Panie za kreatywność, którą wykazujecie Panie, zachęcając młodych ludzi do udziału w lekcjach prowadzonych w dni wolne od szkoły – dodała.

Małżonka Prezydenta wręczyła dyplomy nauczycielom polonijnym - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Pierwsza Dama i minister Kwiatkowski złożyli gratulacje nauczycielkom i wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy mają wkład w wychowanie polskiej młodzieży oraz za działalność na rzecz budowania wspólnoty narodowej za granicą.