Menu rozwijane

26 października 2021

Zgromadzenie Zakonne Sióstr Misjonarek Miłości założone zostało przez świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Dziś na całym świecie Siostry otaczają opieką osoby bezdomne, prowadzą edukację dla dzieci ulicy, zajmują się trędowatymi, odwiedzają domy starców, szpitale i więzienia. W Warszawie Siostry wspierają chorych i najuboższych, a do zapoznania się ze swoją działalnością zaprosiły Małżonkę Prezydenta.

Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek klasztor na warszawskim Targówku, gdzie Siostry Misjonarki obejmują posługą głównie osoby w kryzysie bezdomności, dotknięte uzależnieniami, rodziny w trudnym położeniu, osoby starsze i samotne. Dom św. Józefa pełni funkcję  Domu Regionalnego oraz Domu Formacyjnego, a przebywają w nim obecnie zakonnice z Europy, Afryki i Azji.

Małżonka Prezydenta z wizytą u Sióstr Misjonarek Miłości - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z osobami bezdomnymi mieszkającymi tymczasowo na terenie Zgromadzenia. Panowie podzielili się z Małżonką Prezydenta swoimi historiami, mówili o trudnościach z jakimi się zmagają i otrzymanej pomocy. – To nie jest moje pierwsze spotkanie z osobami wychodzącymi z kryzysu bezdomności i wiem, że bezdomność nigdy nie jest wyborem, a decyzja, żeby poprosić o pomoc jest bardzo trudna. Cieszę się, że się panowie zdobyliście na przyjęcie wsparcia – powiedziała Pierwsza Dama.

Ośrodek zapewnia miejsce do życia dla 22 mężczyzn, a przez pięć dni w tygodniu w ogrodzie wydawanych jest kilkaset posiłków dla osób bezdomnych. Potrzebujący  korzystają z możliwości kąpieli, otrzymują odzież i lekarstwa.

08_pakd_siostry_misionarki_gjb_3788.jpg [132.18 KB]

Podczas spotkania z Pierwszą Damą Siostry mówiły o swojej posłudze w Polsce, powołaniu i radości z czynienia dobra. Misjonarki odwiedzają ubogie rodziny oraz osoby starsze i chore w ich mieszkaniach. Siostry prowadzą również tzw. street apostolate: w parkach, ogródkach działkowych, w pustostanach, na terenach nad rzeką, w kanałach i na dworcach poszukują osób bezdomnych, z którymi rozmawiają, modlą się, oferują ciepły posiłek bądź kąpiel. Agata Kornhauser-Duda podziękowała Siostrom za ich niezwykłą posługę i ofiarowywane dobro.

Może Cię zainteresować Spotkanie z podopiecznym Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej