Menu rozwijane

19 listopada 2021

Małżonki Prezydentów Polski i Republiki Macedonii Płn. odwiedziły w piątek siedzibę Czerwonego Krzyża w Skopje. Jest to 169 członek tego międzynarodowego ruchu.

Agata Kornhauser–Duda zapoznała się z działalnością instytucji w Macedonii, a Elizabeta Gjorgievska opowiedziała o swoim zaangażowaniu w działania Czerwonego Krzyża. Panie rozmawiały o wolontariacie oraz o zachęcaniu dzieci i młodzieży do działań pomocowych i nauczaniu od najmłodszych lat, że warto wspierać potrzebujących.

04_PAKD_CK-z niepełnosprawnością_GJA_3875.jpg [322.98 KB]

Może Cię zainteresować Małżonka Prezydenta odwiedziła centrum edukacyjne w Podgoricy

Młodzi członkowie Macedońskiego Czerwonego Krzyża są zorganizowani w ramach Młodzieżowego Czerwonego Krzyża. Rozmawiano o inicjatywach podejmowanych przez uczniów, ich zaangażowaniu i misji. Dyskutowano o wsparciu potrzebujących, szczególnie od 2020 roku. Po wybuchu pandemii macedoński Czerwony Krzyż powołał infolinię dla wszystkich osób potrzebujących zarówno wsparcia w zakupach i bieżących sprawach, opieki psychologicznej, jak i zwyczajnej rozmowy z drugim człowiekiem. Wolontariusze do dziś służą obywatelom swoim czasem, wiedzą i gotowością do niesienia pomocy. W tym kontekście Pierwsza Dama RP wspomniała o podobnych czynnościach wykonywanych w naszym kraju przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz o własnych doświadczeniach w związku ze wsparciem pedagogicznym w czasie pandemii.

03_PAKD_CK-z niepełnosprawnością_GJA_3835.jpg [277.97 KB]

Wiele osób korzystających z macedońskiej infolinii to seniorzy, którzy ze względów bezpieczeństwa pozostawali lub nadal pozostają w swoich domach, co przyniosło jednak negatywne konsekwencje w postaci poczucia samotności i wyobcowania. Potwierdziła to Agata Kornhauser–Duda, która uczestnicząc w akcji „Obiady dla Bohaterów podczas epidemii”, miała okazję obserwować, że dla osób starszych równie istotnym, jak otrzymany ciepły posiłek był kontakt z wolontariuszami, możliwość wymiany myśli i poglądów, wspólnie spędzony, nawet jeśli niedługi, czas.

Na całym świecie w czasie pandemii wzrosła też liczba uczniów zmagających się z zaburzeniami natury psychicznej. Mówiono więc dzisiaj także o potrzebach dzieci i młodzieży, nowej rzeczywistości, w której funkcjonują i nowych lub wyostrzonych po lockdownie problemach, z którymi się zmagają, jak uzależnienia od komputerów, zaburzenia odżywiania, zaburzenia poczucia wartości etc.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama inicjuje akcję Usłyszeć Dzieci