Menu rozwijane

02 grudnia 2021

Małżonka Prezydenta spotkała się ze Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, przy Światowym Programie Żywnościowym oraz przy Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa w Rzymie, Arturem Pollokiem. Tematem rozmowy były działania podejmowane przez Polskę na forum ONZ w Rzymie, jak również ograniczanie zjawiska głodu i niedożywienia dzieci.

Polska jest aktywnym członkiem ONZ i realizuje cele i zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Rzymie działa Stałe Przedstawicielstwo RP przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych reprezentowane przez Artura Polloka, który gościł dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.

Może Cię zainteresować Pomoc Polakom na Wschodzie po raz drugi w Mołdawii

FAO (The Food and Agriculture Organization), WFP (The World Food Programme ) i IFAD (International Fund for Agricultural Development) zajmują się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich. Pomagają krajom rozwijającym się oraz krajom w okresie transformacji modernizować i usprawniać rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w celu zapewnienia wyżywienia ludności.

04__Agata_Kornhauser_Duda_Ambasador_Artur_Pollok_20211202_ERB52884.jpg [600.10 KB]

Celem dzisiejszego spotkania było omówienie działalności podejmowanych przez Polskę w tym zakresie oraz zainicjowana podczas tegorocznego szczytu ONZ w Nowym Jorku koalicja na rzecz posiłków w szkołach.

Może Cię zainteresować Inauguracja Szczytu Klimatycznego, spotkania bilateralne i otwarcie polskiej sali w RB ONZ [PL/ENG]

Koalicja, do której przystąpiło dotychczas już 48 państw, w tym Polska, ma działać na rzecz ograniczenia zjawiska głodu oraz niedożywienia dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji; głównie w krajach rozwijających się. Ambasador Pollok przedstawił założenia koalicji i zakres planowanych działań, mówił o wypracowywaniu modelu współpracy wszystkich państw włączonych w tę inicjatywę  i przewidywanym modelu działania.

 

 

 

Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Arturem Pollokiem (1)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Arturem Pollokiem (2)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Arturem Pollokiem (3)
Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Arturem Pollokiem (4)
03__Agata_Kornhauser_Duda_Ambasador_Artur_Pollok_20211202_ERB52876.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Ambasador_Artur_Pollok_20211202_ERB52884.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Ambasador_Artur_Pollok_20211202_ERB52890_1.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_Ambasador_Artur_Pollok_20211202_ERB52896.jpg