Menu rozwijane

29 marca 2022

O edukacji dzieci uchodźców Małżonka Prezydenta rozmawiała we wtorek z Lilią Luboniewicz, Prezes Zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Fundacja „Wolność i Demokracja” od 2006 roku działała w obszarze pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Obecnie Fundacja realizuje wiele zadań związanych z ewakuacją obywateli ukraińskich z terenów objętych działaniami wojennymi oraz udziela różnych form pomocy uchodźcom z Ukrainy walczącej z rosyjską inwazją.

Pierwsza Dama rozmawiała z panią prezes o akcjach pomocowych, potrzebach Ukrainy i rozwiązaniach na rzecz uchodźców na różnych szczeblach, w tym wsparciu przekazywanym z Polski do Ukrainy przy udziale środowisk polskich czy parafii.

Przede wszystkim jednak panie skupiły się na kwestiach związanych z edukacją dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce. Jako ekspert ds. oświaty w Ukrainie Lilia Luboniewicz przedstawiła obecną sytuację w tym obszarze, mówiła o odbywających się zdalnych lekcjach w macierzystych szkołach uczniów oraz o niełatwej adaptacji dzieci, które nigdy nie miały styczności z językiem polskim.

Kilka lat temu z inicjatywy Fundacji, we współpracy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego został wydany 5–tomowy e–podręcznik “Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie”. Pani Prezes mówiła dzisiaj o zastosowaniu podręcznika i wykorzystywaniu tego narzędzia do nauczania języka polskiego przybyłych z Ukrainy uczniów. Panie dyskutowały również o możliwościach zaangażowania w pomoc przebywających w naszym kraju ukraińskich pedagogów, w tym o budowanej sieci partnerstwa nauczycieli polonijnych i ukraińskich.

Podczas spotkania panie podjęły też temat tegorocznych ukraińskich matur i rozwiązań mogących ułatwić uczniom podejście do egzaminu dojrzałości i kontynuację nauki w polskich szkołach wyższych.

Może Cię zainteresować Pierwsze Damy Polski i Litwy o działaniach na rzecz uchodźców

 

Spotkanie Pierwszej Damy z Lilią Luboniewicz (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z Lilią Luboniewicz (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z Lilią Luboniewicz (3)
01_Agata_Kornhauser_Duda_Lilia_Luboniewicz_Prezes Fundacji Wolność i Demokracja _20220329_GJB_9650.jpg
03_Agata_Kornhauser_Duda_Lilia_Luboniewicz_Prezes Fundacji Wolność i Demokracja _20220329_GJB_9654.jpg
04_Agata_Kornhauser_Duda_Lilia_Luboniewicz_Prezes Fundacji Wolność i Demokracja _20220329_GJB_9703.jpg