Menu rozwijane

27 stycznia 2022

Na temat edukacji obronnej w szkołach ponadpodstawowych rozmawiała w czwartek Pierwsza Dama z dyrektorem Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. Arturem Dębczakiem.

W trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim gen. bryg. zaprezentował projekty dotyczące edukacji obronnej w szkołach ponadpodstawowych. Rozmawiano o kształceniu młodzieży w tzw. klasach mundurowych. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 w programie uczestniczy 115 szkół ponadpodstawowych, w których naukę pobiera łącznie 7.867 uczniów.

Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało w tym roku szkolnym Oddziały Przygotowania Wojskowego realizujące szkolenia w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Projekt uruchomiono w 144 szkołach ponadpodstawowych, w których naukę pobiera łącznie 7.392 uczniów. W kolejnym roku szkolnym planuje się otworzyć kolejne 40 OPW, a docelowo rozważa się ustanowienie ok. 300 oddziałów.

Dzisiaj mówiono o znaczeniu edukacji proobronnej i kształtowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Absolwenci klas o profilu wojskowym, nabywając w trakcie nauki, w większym stopniu niż pozostali uczniowie, wiedzę z zakresu spraw obronnych stanowią ważne źródło zasobów osobowych na potrzeby powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej, wzmacniając potencjał obronny państwa. Klasa mundurowa daje też dużo większe szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów związanych z bezpieczeństwem.

Innym z poruszonych dzisiaj tematów była służba wojskowa kobiet i rosnące zainteresowanie pań służbą w formacjach mundurowych.

Spotkanie Pierwszej Damy z gen. bryg. Arturem Dębczakiem (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z gen. bryg. Arturem Dębczakiem (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z gen. bryg. Arturem Dębczakiem (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z gen. bryg. Arturem Dębczakiem (4)
003_Agata_Kornhauser-Duda_gen_Debczyna_20220127_GJB_0792.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_gen_Debczyna_20220127_GJB_0839.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_gen_Debczyna_20220127_GJB_0878.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_gen_Debczyna_20220127_GJB_0884.jpg