Menu rozwijane

25 maja 2022

W Pałacu Prezydenckim gościł dzisiaj Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Przedmiotem rozmowy z Pierwszą Damą było zaangażowanie instytucji w pomoc Ukrainie, w tym założenia projektu wydawniczego, który patronatem honorowym objęły Agata Kornhauser–Duda i Ołena Zełenśka.

We współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki oraz wydawcami z Ukrainy, którzy zgodzili się nieodpłatnie przekazać prawa do wydania książek w Polsce, wysiłkiem Instytutu Książki z Krakowa i Warszawy zostanie wydrukowanych 16 tytułów książek dla dzieci w łącznym nakładzie 80 tys. egzemplarzy. Książki zostaną przekazane bibliotekom, a inicjatywa została objęta honorowym patronatem Pierwszych Dam Polski i Ukrainy.

Podczas środowego spotkania rozmawiano o założeniach projektu, jak również o innych inicjatywach Instytutu na rzecz Ukraińców przebywających w Polsce. W ramach bibliotecznej odsłony projektu „Mała książka – wielki człowiek” planowane jest powstanie polsko–ukraińskiej wersji książki dla przedszkolaków, a tytuł zostanie wydrukowany w 40 tys. egzemplarzy i będzie przekazywany dzieciom poprzez biblioteki publiczne.

Dzięki działaniom Instytutu po wybuchu wojny w Ukrainie do bibliotek wojewódzkich przekazano 700 książek polskich autorów przetłumaczonych na język ukraiński w ramach programu Copyright Poland. Z kolei inicjatywa „Podaruj książkę Ukraińskim dzieciom” pozwoliła 350 bibliotekom w całej Polsce wzbogacić księgozbiory zakupionymi przez Instytut bezpośrednio od ukraińskich wydawców książkami dla najmłodszych w języku ukraińskim.

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o potrzebach małych uchodźców, którzy muszą mierzyć się z nową rzeczywistością oraz działaniach – jak umożliwianie kontynuowania nauki w języku ojczystym i różnych projektach czytelniczych – mających ułatwić im ten trudny czas.

Może Cię zainteresować Rozmowa Pierwszych Dam Polski i Ukrainy Kamieniec Podolski–Ukraina: Spotkanie Małżonki Prezydenta z uchodźcami

 

Agata Kornhauser–Duda i Dariusz Jaworski
002_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_wydawca_20220525_GJB_9350.jpg