Menu rozwijane

15 lutego 2022

Powrót do Polski poprzez edukację jest programem realizowanym przez Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „ Klasyk” w Warszawie. Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej w krajach położonych na wschód od Polski. We wtorek w Pałacu Prezydenckim gościł dyrektor placówki, dr hab. Kazimierz Korab, z którym spotkała się Pierwsza Dama.

Dyskutowano o narastających kryzysach społeczno–politycznych, w odpowiedzi na które szkoła otwiera się wyjątkowo także na uczniów bez polskich korzeni. Oferta „Klasyka” obejmuje naukę w polonijnym liceum, zakwaterowanie w Internacie oraz wyżywienie w stołówce szkolnej. Uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych z języka polskiego i kształcą się zgodnie z wybranym profilem. Preferują kierunki humanistyczno–prawny oraz ekonomiczny. Realizowane w nich tzw. rozszerzenia programowe torują drogę nie tylko do matury, ale także do wybranych kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce. Jak podkreślał gość Małżonki Prezydenta zdecydowana większość absolwentów liceum wybiera dorosłe życie w naszym kraju.

Podczas spotkania mówiono o osiągnięciach uczniów i ich szczególnej sytuacji związanej z oddaleniem od kraju urodzenia oraz najbliższych, barierą językową i kulturową, co wymaga także wyjątkowych predyspozycji pracujących z młodymi ludźmi pedagogów. Dyrektor opowiedział też o celach szkoły na kolejne lata oraz o przygotowaniach do tegorocznych obchodów 10–lecia PLON „Klasyk”.

Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

_________________________________________________________________________

Organem prowadzącym szkołę jest organizacja pozarządowa – Fundacja „Międzynarodowy Instytut Edukacji”.

Może Cię zainteresować Wirtualne spotkanie z nauczycielami i uczniami z Kazachstanu

 

 

Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy z dyrektorem Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” w Warszawie
Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy z dyrektorem Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” w Warszawie
Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy z dyrektorem Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” w Warszawie
Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy z dyrektorem Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk” w Warszawie
006_Agata_Kornhauser-Duda_Adam_Kwiatkowski_prof_Korab_20220215_GJB_4711.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_Adam_Kwiatkowski_prof_Korab_20220215_GJB_4638.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_Adam_Kwiatkowski_prof_Korab_20220215_GJB_4575.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_Adam_Kwiatkowski_prof_Korab_20220215_GJA_3350a.jpg