Menu rozwijane

03 lutego 2022

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie jest placówką specjalizującą się w kształceniu młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Dzisiaj Małżonka Prezydenta spotkała się z Ewą Petrykiewicz, dyrektor liceum.

Panie rozmawiały o specyfice nauczania młodzieży z takich krajów, jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia, Rosja, Armenia czy Gruzja. Młodzież, która trafia pod opiekę placówki to w większości potomkowie zesłańców syberyjskich oraz Polaków z Kresów Rzeczypospolitej, którzy za wschodnią granicą znaleźli się na skutek II Wojny Światowej i zmiany granic Polski. Misja liceum polonijnego zakłada również integrację z polską młodzieżą i reintegrację ze społeczeństwem.

Agata Kornhauser–Duda była gościem honorowym uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Podczas dzisiejszego spotkania w Pałacu Prezydenckim mówiono o zmianach jakie nastąpiły od tamtej pory w życiu szkolnej społeczności, o osiągnięciach uczniów, o przeprowadzonych projektach, nauczaniu zdalnym dla uczniów mieszkających poza internatem i stacjonarnej dla pozostałych.

W bieżącym roku w działającym przy szkole internacie mieszka 134 uczniów, a do szkoły uczęszcza łącznie 235 osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Uczniom z internatu Szkoła zapewnia całodobową opiekę przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Znaczna część uczniów, pochodząca z Kazachstanu i Syberii w obecnych warunkach nie ma możliwości powrotu do domu. Pani dyrektor mówiła o kursach, warsztatach, szkoleniach oraz rozrywkach organizowanych dla młodzieży w trakcie nauki i w czasie ferii.

Panie dyskutowały też o założeniach projektu zmian w ustawie – Prawo oświatowe w kontekście pracy szkoły społecznej.

Może Cię zainteresować Prezydent z Małżonką spotkali się z Przemysławem Czarnkiem

 

Spotkanie Pierwszej Damy z dyrektor Ewą Petrykiewicz (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z dyrektor Ewą Petrykiewicz (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z dyrektor Ewą Petrykiewicz (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z dyrektor Ewą Petrykiewicz (4)
01__Agata_Kornhauser_spotkanie_Ewa_Pietrykiewicz_20220203_GJB_1977_1.jpg
04__Agata_Kornhauser_spotkanie_Ewa_Pietrykiewicz_20220203_GJB_1984.jpg
07__Agata_Kornhauser_spotkanie_Ewa_Pietrykiewicz_20220203_GJB_2010.jpg
08__Agata_Kornhauser_spotkanie_Ewa_Pietrykiewicz_20220203_GJB_2051.jpg