Menu rozwijane

21 stycznia 2022

W piątek Małżonka Prezydenta spotkała się z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki”. Panie pochodzą z niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu, w której od niemal dwóch lat prowadzą działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Mimo krótkiego stażu organizacji do koła należy już pięćdziesiąt osiem członkiń. Panie zdobyły wiele nagród i wyróżnień w konkursach i zawodach, podczas giełd, pikników i w lokalnych programach. Zorganizowały też wiejskie dożynki.

007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0309.jpg [424.41 KB]

Dzisiaj odwiedziły Warszawę, by podzielić się z Pierwszą Damą swoimi osiągnięciami, pasjami i planami na przyszłość. Koło Gospodyń Wiejskich, jak podkreślają „Warzanki”, to nie tylko przygotowywanie regionalnych potraw i udział w konkursach.

Koło jest płaszczyzną międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, wzajemnej nauki i rozwoju, a jego działania promują gminę. Gospodynie pielęgnują tradycje, doceniając jednocześnie osiągnięcia współczesności i rozumiejąc, że oba obszary można znakomicie pogodzić. Kobiety podkreślały dumę ze swojego pochodzenia i miłość do regionu oraz wolę działania na rzecz lokalnej wspólnoty. – Wara to wspaniałe miejsce do życia, o czym świadczy rosnąca liczba mieszkańców – podkreślały zgodnie.

009_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0353.jpg [830.46 KB]

Pierwsza Dama wyraziła uznanie dla aktywności koła, pytała o tradycje charakterystyczne dla tego regionu oraz podziękowała za działania na rzecz wszystkich mieszkańców. – Koła to świetne organizacje, a kobiety mają niezwykłą siłę, są liderkami i wspaniałymi działaczkami – akcentowała Agata Kornhauser–Duda.

Członkinie koła angażują się w wiele innych przedsięwzięć, udzielają się w OSP, Radzie Rodziców, Radzie Sołeckiej, Akcji Katolickiej i innych organizacjach; jedną z założycielek KGW jest pani sołtys. Prowadzą też warsztaty kulinarne, zielarskie, muzyczne, teatralne i inne.

Małżonka Prezydenta, nawiązując do współpracy z Amazonkami, wizyt w szpitalach i rozmów z lekarzami, zachęcała panie do badań oraz do zaangażowania koła w promocję zdrowia i profilaktyki w gminie.

013_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_0180.jpg [378.09 KB]

Panie pytały o spotkania Pierwszej Damy z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń czy z dziećmi i młodzieżą. Dowiedziały się o planowaniu kalendarza i wizyt zagranicznych, Małżonka Prezydenta mówiła też o protokole dyplomatycznym i wydarzeniach z udziałem Pary Prezydenckiej. Rozmawiano o cyfryzacji obszarów wiejskich, składaniu wniosków o dofinansowania, aktywizacji seniorów i najmłodszych.

Pierwsza Dama zaprosiła panie do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP, który został zainicjowany w celu uhonorowania różnorodnej działalności kół.

<<< Więcej o naborze do II edycji konkursu przeczytasz tutaj >>>

Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
Wizyta członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki” w Pałacu Prezydenckim
001_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0097.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0139.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0152.jpg
004_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0232.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0282.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0309.jpg
009_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJB_0353.jpg
011_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_9902.jpg
012_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_9985.jpg
013_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_0180.jpg
014_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_0324.jpg
015_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_0338.jpg
016_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_KGW_Warzanki_20220121_GJA_0341.jpg